PREHĽAD POVSTALECKÝCH JEDNOTIEK 
 NASADENÝCH POČAS
SNP 1944

   

 
 

Taktické skupiny počas SNP

Taktické skupiny počas Slovenského národného povstania boli takticko-operačné zoskupenia vojsk 1. česko-slovenskej armády na Slovensku. Vznikli reorganizáciou povstaleckého vojska 10. septembra 1944. Bolo ich šesť. Dôvod reorganizácie povstaleckých vojsk do tzv. taktických skupín spočíval v lepšej organizácii bojovej činnosti v jednotlivých obranných smeroch.
Stav k prvému októbrovému týždňu.
 

I. taktická skupina Kriváň

* s
ídlo veliteľstva bolo v Banskej Bystrici a neskôr v Harmanci
* veliteľom bol podplukovník Jozef Tlach

*
spolu približne 4.000 mužov

ZLOŽENIE TAKTICKEJ SKUPINY

Veliteľstvo

1/I. prápor až I/VI. prápor

1.samostatná rota

1/I.delostrelecký oddiel (21., 22., 31. a 41. batéria)

Výcvikové stredisko

Zajatecký tábor

Kombinovaná telefónna čata 1

OPERAČNÉ NASADENIE TAKTICKEJ SKUPINY
obrana prístupov do centra povstania z Turca a Liptova, Horehronia a Zvolena

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II. taktická skupina Fatra

* sídlo veliteľstva bolo v Brezne
* veliteľom bol
plukovník Michal Širica
* spolu približne 16.000 mužov

ZLOŽENIE TAKTICKEJ SKUPINY

Veliteľstvo

Pionierska rota

Kombinováná telegrafná rota 2

Vozatajská kolóna

NAK

Náhradný prápor

11/II. prápor až 18/II.prápor

Veliteľstvo delostrelectva 1. obranného úseku

Veliteľstvo delostrelectva 2. obranného úseku

Veliteľstvo delostrelectva 4. obranného úseku

OPERAČNÉ NASADENIE TAKTICKEJ SKUPINY
obranu smerov Kráľova LehotaČertovicaBreznoHranovnicaTelgárt a Kokava nad RimavicouKlenovecTisovecRevúca–údolie Hronu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IlI. taktická skupina Gerlach

* sídlo jej veliteľstva bolo vo Zvolene
* veliteľom bol
plukovník Pavol Kuna, od 23. októbra 1944 plukovník Mikuláš Markus

* spolu približne 10.000 mužov

ZLOŽENIE TAKTICKEJ SKUPINY

Veliteľstvo

21/III. prápor až 28/III. prápor

Pechotné výcvikové stredisko

Delostrelecké výcvikové stredisko

1/III. delostrelecký oddiel

2/III. delostrelecký oddiel

3/III. delostrelecký oddiel

Pionierska rota 3

Kombinovaná telegrafná čata 3

OPERAČNÉ NASADENIE TAKTICKEJ SKUPINY
obrana smerov Lučenec Vígľaš Zvolen, v priestoroch Mýtna Podkriváň Detva Kozárovce Žarnovica Zvolen, ďalej Hronský Beňadik Nová Baňa Žarnovica Banská Štiavnica Zvolen, Dolné Hámre Žarnovica Banská Štiavnica Zvolen a tiež Pukanec Počúvadlo Prenčov Banská Štiavnica Krupina Zvolen. Bránila tiež smery Devičie Bzovík Polom, Plášťovce Zvolen, priestor Mackov vŕšok Sklabiná Modrý Kameň Dolná Strehová Turie Pole

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. taktická skupina Muráň

* sídlo jej veliteľstva bolo v Prievidzi, Ráztočne, Handlovej, Kremnici a Tajove
* pôvodne plánovaný veliteľ
Adolf Weinhold padol do zajatia 9. septembra. Veliteľom bol následne menovaný podplukovník Ján Malár, od 14. septembra 1944 plukovník Mikuláš Markus a nakoniec od 24. októbra plukovník Pavol Kuna

* spolu približne 5.000 mužov

ZLOŽENIE TAKTICKEJ SKUPINY

Veliteľstvo

Kombinovaná telegrafná čata 4

Pionierska čata 4

31/IV. prápor až 34/IV.prápor

Veliteľstvo delostrelectva

Čata tankov

Čata KPÚV

Letecká rota

Čata Oerlikonov (22. batéria DPLP)

Čata mínometov

Náhradná rota 4

OPERAČNÉ NASADENIE TAKTICKEJ SKUPINY
obrana v smere Topoľčany Zemianske Kostoľany Prievidza Ráztočno Sklené a tiež Ilava Zliechov Zemianske Kostoľany, takisto aj priestor Malé Bielice Veľké Bielice Zemianske Kostoľany Nováky Prievidza Kľačno Nitrianske Pravno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V. taktická skupina Ďumbier

* sídlo jej veliteľstva bolo v Dražkovciach, Turčianskom Petre a Slovenskej Ľupči
* veliteľom bol
podplukovník Emil Perko
* spolu približne 4.000 mužov

ZLOŽENIE TAKTICKEJ SKUPINY

Veliteľstvo

ŠAK 5

Náhradný prápor 5

Kombinovaná telegrafná čata 5

Zbrojný park 5

Veliteľstvo delostrelectva

OPERAČNÉ NASADENIE TAKTICKEJ SKUPINY
obrana v priestore Kraľovany Martin Príbovce Diviaky s cieľom udržať Turiec a prístup do Liptov zo západu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. taktická skupina Zobor

* sídlo jej veliteľstva bolo v Liptovskej Osade
* veliteľom bol podplukovník J. Černek

* spolu približne 2.860 mužov

ZLOŽENIE TAKTICKEJ SKUPINY

Veliteľstvo

ŠAK 6

Zbrojný park 6

Vozatajská kolóna 6

Pracovná rota

51/VI. prápor až 54/VI. prápor

Veliteľstvo delostrelectva

1/VI. batéria

2/VI. batéria

22. DPLP batéria

Pionierska rota 6

OPERAČNÉ NASADENIE TAKTICKEJ SKUPINY
obrana v priestore Biely Potok Liptovská Lúžna Liptovské Revúce Veľký Šturec


   

 

 
Povstalecký tank LT-38 v priestore Červená Skala -  TelgártPovstalecká obsluha guľometu ZB vz.26