NEMECKÁ PROTITANKOVÁ PUŠKA
GERMAN ANTI-TANK WEAPON
2,8 cm sPzB 41
(2,8 cm schwere Panzerbüchse 41)


 

Základný popis
2,8 cm sPzB 41 bola nemecká protitanková zbraň pracujúca na princípe zužujúcej sa (kónickej) hlavne. Zbraň bola oficiálne klasifikovaná ako ťažká protitanková puška (schwere Panzerbüchse) aj keď mnohé jej charakteristiky ju radia medzi ľahké protitankové delá.
Napriek tomu že bola sPzB-41 klasifikovaná ako ťažká protitanková puška (schwere Panzerbüchse), v prospech kategorizácie medzi ľahké protitankové delá hovoria nasledujúce fakty. Zbraň mala mechanizmus na tlmenie spätného rázu, podvozok (kolesový alebo lyžiny) a kryt na ochranu obsluhy. Jediný signifikantný prvok spoločný s protitankovými puškami bola absencia mechanizmu na ovládanie námeru a odmeru zbrane. Vďaka pomerne ľahkej konštrukcii bol námer a odmer zbrane ovládaný manuálne. Najzaujímavejším prvkom zbrane bola jej kónická hlaveň s kalibrom redukovaným z 28mm od nábojovej komory (vrátane) na 20mm pri ústí hlavne. Projektil bol vybavený dvoma krúžkami z mäkkého kovu, ktoré sa po ceste hlavňou deformovali. Výsledkom tejto konštrukcie bola výsoká úsťová rýchlosť vystreľovaného projektilu, až 1400 m/s.  Na konci hlavne bola osadená úsťová brzda. Horizontálny záver nábojovej komory sa zablokoval automaticky po nabití. Zbraň bola vybavená otvoreným zameriavačom do vzdialenosti 500m. Teleskopický zameriavač z 3.7cm PaK 35/36 mohol byť taktiež namontovaný.
Zbraň bola vybavená hydraulicko-mechanickým zariadením na tlmenie spätného rázu. Podvozok bol variabilný. Kolesový osahoval gumenné pneumatiky, alebo pogumované kolesá osadené cez odpruženie na nosný rám. Existovala aj zimná varianta s pojazdovými lyžinami. Kolesá bolo možné odmontovať a znížiť tak celkovú siluetu stroja uľahčujúcu zamaskovanie. Celá operácia netrvala vycvičenej posádke viac ako 30-40 sekúnd. Koncepcia zbrane umožňovala jej rozloženie na päť kusov, pričom najťažší vážil 62kg, čo umožňovalo prepravu bez použitia techniky a robilo zbraň vhodnou okrem iného aj pre výsadkové jednotky.

Vývoj a produkcia
Techniku použitia zužujúcej sa hlavne a deformujúceho sa projektilu prvý krát patentoval v Nemecku v roku 1903 konštruktér Karl Puff. V medzivojnovom období pokračoval vo vývoji iný nemecký konštruktér Gerlich. Výsledkom jeho snaženia bola 7mm experimentálna protitanková puška s úsťovou rýchlosťou 1800 m/s.
Na týchto základoch začala v rokoch 1939-1940 zbrojovka Mauser-Werke AG Oberndorf am Neckar s vývojom úplne novej 28/20 mm protitankovej zbrane pôvodne označenej ako Gerat 231 alebo MK.8202. V lete 1940 bola pokusná séria 94 kusov (podľa niektorých zdrojov len 30) postúpená na testovanie armáde. Po drobných úpravách sa v roku 1941 rozbehla pod označením 2,8 cm schwere Panzerbüchse 41 sériová výroba. Výrobná cena jedného kusu bola vyčíslená na 4.520 RM. Pre porovnanie výrobná cena 5cm PaK 38 sa pohybovala okolo 10.600 RM. Výroba pokračovala až do roku 1943, kedy bola pre nedostatok Wolframu, potrebného k výrobe munície zastavená. Napriek tomu slúžila 2,8 cm sPzB 41 spoľahlivo po celý zvyšok vojny.Munícia
Existovali dva druhy munície vyvinuté pre 2,8 cm sPzB 41
Priebojná 2,8 cm Pzgr.41
0,125 kg wolframkarbidove jadro, 40mm dlhé s priemerom 10.9mm obsahujúce 9,1% wolframu, obalené v mäkkej oceli, balistickú špičku tvorí zliatina horčíka.
Trieštivá 2,8 cm Sprg.41
0,093 kg s náplňou 5 g PETN (pentaerythritol tetranitrate, známi ako penthrite)

Produkcia munície 1941-1943
trhavý granát Sprg. 41 o hmotnosti 2,8 kg - 512 600 ks
priebojný granát Pzgr. 41 o hmotnosti 2,8 kg - 1 602 800 ks


Produkcia zbrane

1940 - 94 ks
1941 - 349 ks
1942 - 1030 ks
1943 - 1324 ks

Organizácia a členenie
2.8 cm sPzB 41 bola používaná niektorými motorizovanými divíziami, jednotkami pancierových granátnikov, prieskumnými, horskými a výsadkovými jednotkami. Niekoľko kusov bolo dodaných aj protitankovým a ženijným jednotkám. Zbraň bola nasadená od počiatku východného ťaženia, ale objavila sa aj v severnej Afrike, na Sicílii a v Taliansku a na západnom fronte v rokoch 1944-1945.

Záver
2,8 cm sPzB 41 skombinovala dobrú prieraznosť (na krátku vzdialenosť), vysokú kadenciu paľby a jednoduchú, ľahkú a rozoberateľnú konštrukciu.

Na krátku vzdialenosť mohla 2.8 cm sPzB 41 vyradiť takmer všetky ľahké a stredné nepriateľské tanky. Údajne dokázala ohroziť aj KV-1 a IS-2, ale táto informácia nie je oficiálne potvrdená. Teoreticky je to možné, pretože maximálna priebojnostná charakteristika bola až 75mm, ale ako to bol v praxi sa už asi nedozvieme.
 

Technické parametre
Hmotnosť - 229 kg
Dlžka - 2,690 mm
Dlžka hlavne - 1,730 mm vrátane úsťovej brzdy
Šírka - 965 mm
Výška - 838 mm
Obsluha - 3
Kaliber - 28/20 mm
Hydromechanické tlmenie spätného rázu
Námer -5° do 30°
Odmer - 70°
Kadencia - 30 rán za minútu
Úsťová rýchlosť - 1,400 m/s
Efektívny dostrel - 500 m
 


 

späť do techniky