PREHĽAD POVSTALECKÝCH JEDNOTIEK 
 NASADENÝCH POČAS
SNP 1944

   

 
 

Taktické skupiny počas SNP

Taktické skupiny počas Slovenského národného povstania boli takticko-operačné zoskupenia vojsk 1. česko-slovenskej armády na Slovensku. Vznikli reorganizáciou povstaleckého vojska 10. septembra 1944. Bolo ich šesť. Dôvod reorganizácie povstaleckých vojsk do tzv. taktických skupín spočíval v lepšej organizácii bojovej činnosti v jednotlivých obranných smeroch.
 

1. taktická skupina
* Krycie meno: „Kriváň“
*
Sídlo jej veliteľstva bolo v Banskej Bystrici a neskôr v Harmanci, jej veliteľom bol podplukovník Jozef Tlach.
* Bránila prístupy do centra povstania z
Turca a Liptova, Horehronia a Zvolena.
*
Tvorili ju: 1. až 6. prápor 1. pešieho pluku, 1. samostatná rota, 1. delostrelecká skupina: 21., 22., 31. a 41. batéria, kombinovaná telefónna rota.
* Veľkosť: približne 4000 mužov.

2. taktická skupina
* Krycie meno: „Fatra“.
*
Sídlo jej veliteľstva bolo v Brezne, veliteľom bol plukovník Michal Širica.
* Zabezpečovala obranu smerov:
Kráľova LehotaČertovicaBreznoHranovnicaTelgárt a Kokava nad RimavicouKlenovecTisovecRevúca–údolie Hronu.
* Tvorili ju: 11. až 18.
prápor 2. pešieho pluku, 2. štábna rota, ženijná rota, kombinovaná telefónna rota, vozatajská skupina, automobilová skupina, náhradný peší prápor, 1., 2. a 4. delostrelecká batéria.
*
Veľkosť: približne 16000 mužov.

3. taktická skupina
* Krycie meno: „Gerlach“.
*
Sídlo jej veliteľstva bolo vo Zvolene, veliteľom bol plukovník Pavol Kuna, od 23. októbra 1944 plukovník Mikuláš Markus.
* Zabezpečovala obranu smerov:
Lučenec Vígľaš Zvolen, v priestoroch Mýtna Podkriváň Detva Kozárovce Žarnovica Zvolen, ďalej Hronský Beňadik Nová Baňa Žarnovica Banská Štiavnica Zvolen, Dolné Hámre Žarnovica Banská Štiavnica Zvolen a tiež Pukanec Počúvadlo Prenčov Banská Štiavnica Krupina Zvolen. Bránila tiež smery Devičie Bzovík Polom, Plášťovce Zvolen, priestor Mackov vŕšok Sklabiná Modrý Kameň Dolná Strehová Turie Pole.
*
Tvorili ju: 21. až 28. prápor 3. pešieho pluku, ženijná rota, kombinovaná telefónna rota, záložná, 1. a 3. delostrelecká batéria, samostatná batéria.
* Veľkosť: približne 10000 mužov.

4. taktická skupina
*
Krycie meno: „Muráň“.
*
Sídlo jej veliteľstva bolo v Prievidzi, Ráztočne, Handlovej, Kremnici a Tajove. Pôvodne plánovaný veliteľ Adolf Weinhold padol do zajatia 9. septembra. Veliteľom bol následne menovaný podplukovník Ján Malár, od 14. septembra 1944 plukovník Mikuláš Markus a nakoniec od 24. októbra plukovník Pavol Kuna.
* Zabezpečovala obranu v smere
Topoľčany Zemianske Kostoľany Prievidza Ráztočno Sklené a tiež Ilava Zliechov Zemianske Kostoľany. Takisto aj priestor Malé Bielice Veľké Bielice Zemianske Kostoľany Nováky Prievidza Kľačno Nitrianske Pravno.
* Tvorili ju: 31. až 34. prápor 4. pešieho pluku, čata
tankov, rota protitankových kanónov, rota leteckého personálu, čata protilietadlových diel a mínometná čata.
*
Veľkosť: približne 5000 mužov.

5. taktická skupina
* Krycie meno: „Ďumbier“.
*
Sídlo jej veliteľstva bolo v Dražkovciach, Turčianskom Petre a Slovenskej Ľupči, veliteľom bol podplukovník Emil Perko.
* Zabezpečovala obranu v priestore
Kraľovany Martin Príbovce Diviaky s cieľom udržať Turiec a prístup do Liptov zo západu.
*
Tvorili ju: výcviková a opevňovacia skupina, od 23. septembra 5. záložný peší prápor, kombinovaná telefónna rota, štábna automobilová skupina, zbrojné a zásobovacie parky.
* Veľkosť: približne 4000 mužov.

6. taktická skupina
* Krycie meno: „Zobor“.
*
Sídlo jej veliteľstva bolo v Liptovskej Osade, veliteľom bol podplukovník J. Černek.
* Bránila úsek obrany v smere
Biely Potok Liptovská Lúžna Liptovské Revúce Veľký Šturec.
*
Tvorili ju: 51. , 52. , 54. prápor. Prápory boli utvorené zväčša z ustúpených alebo mobilizovaních síl a 53. prápor letcov Mokraď . Ďalej ženijná rota, telegrafná rota, vozatajská skupina, automobilová skupina, 1. a 2. delostrelecká batéria, protilietadlová batéria.
* Veľkosť: približne 2860 mužov.


 

zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Taktick%C3%A9_skupiny_po%C4%8Das_SNP

 
  

 

 
Povstalecký tank LT-38 v priestore Červená Skala -  Telgárt