Panzer-Division Tatra


ZLOŽENIE DIVÍZIE

Pôvod divízie


Bojová skupina Ohlen
(Oberst Conrad von Ohlen) - pozostávala z náhradného pluku tankových granátnikov 82 (Panzer-Grenadier-Ersatz-Regiment 82), troch zemebraneckých práporov (Landesschützen-Batallion II/1, Landesschützen-Batallion I/8 a Landesschützen-Batallion I/373), náhradnej tankovej roty (Panzer-Ersatz-Kompanie) a bojovej skupiny Senica (Kampfgruppe Senitz), ktorá bola vytvorená vo výcvikovom priestore na Záhorí (Truppen-Übungs-Platz Kleinen Karpaten). V období príchodu na Slovensko mala k dispozícii 15 stredných tankov Pz.IV a od zhruba polovice septembra aj 14 ľahkých tankov Pz. 38(t)

Bojová skupina Junck (Oberst Stephan Junck) - pozostávala z jednotiek z branného okruhu VIII Vratislav. Tvoril ju štáb pluku tankových granátnikov 85 (Stab/Panzer-Grenadier-Regiment 85) so zmiešanou rotou,  náhradný prápor tankových granátnikov 13 (Panzer-Grenadier-Ersatz-Batallion 13) a rota tankových stíhačov 8 (Panzerjäger-Kompanie 8), ktorá disponovala 14 samohybnými delami StuG.

Štáb 178.divízie - Divízia spadala do pôsobnosti veliteľa náhradného vojska a bola umiestnená v brannom okruhu VIII Vratislav. Pôvodne sa jednalo len o divízny štáb, ktorý velil motorizovaným náhradným jednotkám.
Od 5.apríla 1944 bol premenovaný na tankovú divíziu č.178 (Panzer-Division-Nr. 178).Štáb

veliteľ Generalleutnant Friedrich-Wilhelm von Loeper
od 9. októbra 1944 veliteľ Generalmajor Hans-Ulrich Back

Panzer-Grenadier-Regiment 82
veliteľ Oberst Conrad von Ohlen

Panzer-Grenadier-Regiment 85
veliteľ Oberst Stephan Junck

Panzer-Abteilung

Panzer-Jäger-Abteilung

Artillerie-Abteilung

Pioniere-Kompanie

Feldersatz Bataillon

Versorgungstruppen

VÝZBROJ
Pz.Kpfw.38(t)
Pz.Kpfw.III
Pz.Kpfw.IV
StuG-III/IV
Sdkfz.251
Sdkfz 222 alebo 231
7,5 cm PaK40PÔSOBENIE DIVÍZIE NA SLOVENSKU POČAS SNP

29.august 1944

Jednotky bojových skupín Ohlen a Junck vstúpujú na územie Slovenska. Bojová skupina Ohlen postupovala od Trenčína cez severné Považie smerom na Žilinu, zatiaľ čo bojová skupina Junck postupovala na Žilinu zo severu od Čadce.


30.august 1944
Vojská bojových skupín OhlenJunck obsadzujú Žilinu.

4.september 1944
Príslušníci oboch bojových skupín po niekoľkodňových bojoch pod Strečnom obsadzujú Vrútky.


5.september 1944

Na územie Slovenska dorazil divízny štáb 178. divízie, ktorému boli podriadené obe bojové skupiny (Ohlen a Junck) čím vzniká Panzer-Division-Tatra.

15.september 1944
Jednotkám divízie Tatra sa podarilo nadviazať spojenie s jednotkami SS-Kampfgruppe Schäfer, ktorá postupuje od Ružomberka.


21.september 1944
Po ťažkých bojoch pri Vrútkach a v okolí obsadzujú jednotky divízie Tatra Turčiansky Svätý Martin.


6.október 1944
Po získaní kontroly nad oblasťou Turca, obsadzujú jednotky divízie Tatra aj Kremnicu a následne prechádzajú do obrany.


26.október 1944
Jednotky divízie Tatra obnovujú útok a obsadzujú Hronskú Breznicu a Dúbravu. Následne sa podieľajú na prenasledovaní ustupujúcich povstaleckých jednotiek a na vyčisťovaní obsadeného územia.
 


VELITEĽ
Veliteľ divízie
Generalleutnant Friedrich-Wilhelm von Loeper

 


DIVÍZIA V POVSTANÍObrnené časti divízie Tatra pri brodení vodného toku pravdepodobne
niekde v oblasti Turca.
September 1944Tank Pz.III ausf.L z divízie Tatra pri odstraňovaní cestných zátaras
počas postupu Turcom.
September 1944Jednotky divízie Tatra počas obsadzovania Turčianskeho Sv.Martina.
23.september 1944Príslušníci Panzer-division Tatra počas bojov na Starých Horách.
Október 1944
Víťazná prehliadka - príslušníci divízie v Bansklej Bystrici po potlačení povstania.
30.október 1944
 

 


ZDROJE:
PREČAN, Vilém: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944 – Dokumenty. Epocha, 1971.
UHRÍN, Marián: Povstalecké a protipovstalecké sily na území Žilinského kraja.
In: LACKO, M. – MALATINSKÝ, M.: Slovenské národné povstanie a záver vojny na území Žilinského kraja 1944-1945. Žilina: PEAR, 2014. s. 11-21.
UHRÍN, Marián: Protivníci 2. slovenskej partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika. In: Acta historica Neosoliensia, 2005, roč.8. s. 127-136.