Sturm Regiment Pz. AOK 1

POPIS:    

Jednalo sa o útočný pluk, ktorý slúžil ako pohyblivá záloha 1. tankovej armády (1. Panzerarmee). Od 20. augusta 1944 bol vyčlenený k dispozícii priamo hlavnému veliteľstvu skupiny armád Severná Ukrajina. Počas operácie Kartoffelernte bol útočný pluk podriadený Nemeckému veliteľovi pre obranu Beskýd (Generalmajor Josef von Rintelen).

 

ZLOŽENIE BOJOVEJ SKUPINY:

 Štáb
Velit Oberst Friedrich Schmidt

 I.Grenadier-Regiment 72

 II. Feld Ersatz Regiment Pz. AOK 1

 Panzerspähzug 24. Panzer Division SdKfz 222/SdKfz 231 (8 rad)

 I./SS-Artillerie Regiment 18
Velit SS-Sturmbannführer Karl Hoffmann

1. Batterie (SS-Obersturmführer Glöckle)
2. Batterie (SS-Obersturmführer Fiedler)
3. Batterie (SS-Obersturmführer Hahnel)

Spolu cca 2500 mužov.

Pozn. I/SS-Artillerie Regiment 18 bol súčastou Sturm Regiment Pz.AOK 1 iba do 3.9.1944, následne sa jednotka vrátila k materskej SS-KGr. Schäfer.
 

VÝZBROJ:
SdKfz 222
SdKfz 231 (8 rad)
RSO
10,5 cm leFH 18
7,5 cm PaK 40
 


PÔSOBENIE JEDNOTKY NA SLOVENSKU POČAS SNP: 

Úloha: Prejsť poľsko-slovenské hranice severne od Kežmarku, obsadiť Poprad a následne preraziť do údolia Hronu a postupom na západ zaútočiť na Brezno. Nemecké jednotky by tak dokázali blokovať povstalecké územie z východu, čím by zamedzili prenikaniu povstaleckých a partizánskych jednotiek na východné Slovensko a naopak.

30.august 1944: jednotky útočného pluku sa zhromažďujú v skorých ranných hodinách v priestore poľského mesta Nowy Sącz. Popoludní prekračujú hranice a obsadzujú priestor Mníška nad Popradom. Vo večerných hodinách vstupujú jednotky do Kežmarku.

31.august 1944: v skorých ranných hodinách odrážajú jednotky slovenský útok na Kežmarok. Neskôr boli jednotkami útočného pluku slováci z Kežmarku vytlačení. Postupne bola dobytá Spišská Sobota. V podvečerných hodinách (cca 17.00 h) zaútočil útočný pluk spolu s jednotkami SS-Kampfgruppe Schäfer na Poprad a následne ho aj obsadil.

2.september 1944: pri útoku smerom na juh a východ od Popradu obsadzujú jednotky útočného pluku Hranovnicu a Levoču.

3.september 1944: jednotky útočného pluku obsadzujú Vernár a vo večerných hodinách stoja prvosledové jednotky na križovatke ciest pred Telgártom.

4.september 1944: aj napriek silnému odporu povstaleckých vojsk, obsadzujú jednotky útočného pluku Telgárt.

5.september 1944: po niekoľkodňových ťažkých bojoch obsadzjú jednotky útočného pluku Spišskú Novú Ves.

6.september 1944: povstalecké jednotky vytlačajú útočný pluk z Telgártu. Bojová línia sa na dlhší čas ustálila na čiare Zbojnícka – svahy severne od Telgártu – výšiny západne od Telgártu – svahy asi 400 m východne od železničnej stanice Telgárt – východné svahy kóty 1057 – Skalica, kóta 1398 – kóta 1245.

11.september 1944: jednotky útočného pluku boli z tejto oblasti presunuté a nahradili ich zabezpečovacie prápory veliteľstva Korück 531 a 154. rezervná divízia (154. Reserve Division). 


Pešie jednotky Sturm Regimentu Pz.AOK 1. Na prevoz minometov používajú
pechotné káry If.8.
Cesta Huncovce - Kežmarok. Na pozadí Vysoké Tatry.
(30.august 1944)Obrnené jednotky Sturm Regimentu Pz.AOK 1 tvorili obrnené vozidlá
z Aufsklärung Abt.24. Na tejto fotografii je ťažké obrnené vozidlo
Sdkfz.231, na vozidle vidieť názov Michael a znak 24.Pz.Div.
Cesta Huncovce - Kežmarok. Na pozadí Vysoké Tatry.
(30.august 1944)
Aufsklärung Abt.24 mal vo výzbroji aj ľahké obrnené vozidlá Sdkfz.222
(na vozidle vidieť znak 24.Pz.Div.). Za vozidlom je SS-Oberscharführer
od I/SS-Art.Abt.18, ktorý bol pridelený k Sturm-Rgt.Pz. AOK 1.
Vzadu ťažké obrnené vozidlo Sdkfz.231 (8 rad).
Cesta Huncovce - Kežmarok. Na pozadí Vysoké Tatry.
(30.august 1944)Zajatí povstaleckí vojaci niektorou z jednotiek
Sturm Regimentu Pz.AOK 1
Velká Lomnica (august 1944)
 

 


ZDROJE:

NOSKO, Július: Takto bojovala povstalecká armáda. Bratislava: NVK International, 1994.
PREČAN, Vilém: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944 – Dokumenty. Epocha, 1971.

UHRÍN, Marián: Pluk útočnej vozby 1944. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012.
TAKÁČ, Ladislav: Nezabudnite na Telgárt. Banská Bystrica: Admini, 1992.
TIEKE, Wilhelm – REBSTOCK, Friedrich: Im letzten Aufgebot 1944-1945. Die Geschichte der 18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Horst Wessel. Coburg: Nation Europa Verlag, 2000.