Sturm Regiment Pz. AOK 1

POPIS:    

Jednalo sa o útočný pluk, ktorý slúžil ako pohyblivá záloha 1. tankovej armády (1. Panzerarmee). Od 20. augusta 1944 bol vyčlenený k dispozícii priamo hlavnému veliteľstvu skupiny armád Severná Ukrajina. Počas operácie Kartoffelernte bol útočný pluk podriadený Nemeckému veliteľovi pre obranu Beskýd (Generalmajor Josef von Rintelen).

 

ZLOŽENIE BOJOVEJ SKUPINY:

 Štáb
Velit Oberst Friedrich Schmidt

 I.Grenadier-Regiment 72

 II. Feld Ersatz Regiment Pz. AOK 1

 Panzerspähzug 24. Panzer Division SdKfz 222/SdKfz 231 (8 rad)

 I./SS-Artillerie Regiment 18
Velit SS-Sturmbannführer Karl Hoffmann

1. Batterie (SS-Obersturmführer Glöckle)
2. Batterie (SS-Obersturmführer Fiedler)
3. Batterie (SS-Obersturmführer Hahnel)

Spolu cca 2500 mužov.

Pozn. I/SS-Artillerie Regiment 18 bol súčastou Sturm Regiment Pz.AOK 1 iba do 3.9.1944, následne sa jednotka vrátila k materskej SS-KGr. Schäfer.
 

VÝZBROJ:
SdKfz 222
SdKfz 231 (8 rad)
RSO
10,5 cm leFH 18
7,5 cm PaK 40
 


PÔSOBENIE JEDNOTKY NA SLOVENSKU POČAS SNP: 

Úloha: Prejsť poľsko-slovenské hranice severne od Kežmarku, obsadiť Poprad a následne preraziť do údolia Hronu a postupom na západ zaútočiť na Brezno. Nemecké jednotky by tak dokázali blokovať povstalecké územie z východu, čím by zamedzili prenikaniu povstaleckých a partizánskych jednotiek na východné Slovensko a naopak.

30.august 1944: jednotky útočného pluku sa zhromažďujú v skorých ranných hodinách v priestore poľského mesta Nowy Sącz. Popoludní prekračujú hranice a obsadzujú priestor Mníška nad Popradom. Vo večerných hodinách vstupujú jednotky do Kežmarku.

31.august 1944: v skorých ranných hodinách odrážajú jednotky slovenský útok na Kežmarok. Neskôr boli jednotkami útočného pluku slováci z Kežmarku vytlačení. Postupne bola dobytá Spišská Sobota. V podvečerných hodinách (cca 17.00 h) zaútočil útočný pluk spolu s jednotkami SS-Kampfgruppe Schäfer na Poprad a následne ho aj obsadil.

2.september 1944: pri útoku smerom na juh a východ od Popradu obsadzujú jednotky útočného pluku Hranovnicu a Levoču.

3.september 1944: jednotky útočného pluku obsadzujú Vernár a vo večerných hodinách stoja prvosledové jednotky na križovatke ciest pred Telgártom.

4.september 1944: aj napriek silnému odporu povstaleckých vojsk, obsadzujú jednotky útočného pluku Telgárt.

5.september 1944: po niekoľkodňových ťažkých bojoch obsadzjú jednotky útočného pluku Spišskú Novú Ves.

6.september 1944: povstalecké jednotky vytlačajú útočný pluk z Telgártu. Bojová línia sa na dlhší čas ustálila na čiare Zbojnícka – svahy severne od Telgártu – výšiny západne od Telgártu – svahy asi 400 m východne od železničnej stanice Telgárt – východné svahy kóty 1057 – Skalica, kóta 1398 – kóta 1245.

11.september 1944: jednotky útočného pluku boli z tejto oblasti presunuté a nahradili ich zabezpečovacie prápory veliteľstva Korück 531 a 154. rezervná divízia (154. Reserve Division).
 


ZDROJE:

NOSKO, Július: Takto bojovala povstalecká armáda. Bratislava: NVK International, 1994.
PREČAN, Vilém: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944 – Dokumenty. Epocha, 1971.

UHRÍN, Marián: Pluk útočnej vozby 1944. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012.
TAKÁČ, Ladislav: Nezabudnite na Telgárt. Banská Bystrica: Admini, 1992.
TIEKE, Wilhelm – REBSTOCK, Friedrich: Im letzten Aufgebot 1944-1945. Die Geschichte der 18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Horst Wessel. Coburg: Nation Europa Verlag, 2000.