18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division
 Horst Wessel

ZLOŽENIE DIVÍZIE:
Štáb

Velite¾:
SS-Brigadeführer August-Wilhelm Trabandt
Ia:        Major i.G./
SS-Sturmbannführer Günther H. Wind
Ib:       SS-Obersturmbannführer Heinrich-August Barner / SS-Hauptsturmführer Helmut Meyer
Ic:        SS-Hauptsturmführer Erich Stüber
IVa:     SS-Sturmbannführer Hans-Michael Schottes
IVb:     SS-Obersturmbannführer Dr. Albrecht Wiehler


SS-Panzer Grenadier Regiment 39

Velite¾: SS-Obersturmbannführer Petersen
I.Bataillon (SS-Hauptsturmführer Ernst Hoyer / SS-Hauptsturmführer Ernst Meyer)
II.Bataillon (SS-Hauptsturmführer Fritz Herwegh)
III.Bataillon (SS-Sturmbannführer Josef Schumacher)

SS-Panzer Grenadier Regiment 40
Velite¾: SS-Sturmbannführer Ernst Schäfer
I.Bataillon (SS-Sturmbannführer Julius Riepe)
II.Bataillon (SS-Sturmbannführer Herbert Teufel)
III.Bataillon (SS-Sturmbannführer Kurt Prochaska)

SS-Artillerie Regiment 18
Velite¾:
SS-Standartenführer Hans Blume
I.Abteilung (SS-Sturmbannführer Karl Hoffmann)
II.Abteilung (SS-Hauptsturmführer Heinrich Köhler)
III.Abteilung (SS-Hauptsturmführer Herbert Zeder)
IV.Abteilung (SS-Sturmbannführer Alfred Förster)

SS-Aufklärung Abteilung 18
Velite¾: SS-Hauptsturmführer Sonne /
SS-Hauptsturmführer Claus von Fehrentheil

SS-Panzer Abtielung 18
Velite¾: SS-Hauptsturmführer Franz Wunsch

SS-Pionier Abteilung 18
Velite¾: SS-Sturmbannführer Peter Fink / SS-Obersturmbannführer Wolf Griebner

SS-Panzer Jäger Abteilung 18
Velite¾: SS-Sturmbannführer Fritz Neubert


 

Pred zaèiatkom Generálnej ofenzívy boli jednotky divízie rozdelené na 3 èasti (tzv. Plukovné skupiny).
 

¼avá plukovná skupina  
Velite¾: SS-Obersturmbannführer Petersen
Nástup v priestore Luèenca
Zloženie:
SS-Panzer Grenadier Regiment 39
- II. a III.Bataillon
SS-Panzer Abteilung
- I./SS-Panzer Abteilung 18 (SS-Obersturmbannführer Flintermann)
- štáb Pz.Abt.
II./SS-Artillerie Regiment 18 (SS-Hauptsturmführer Köhler)
-
2 batérie 10,5 cm leFH18


 
Stredná plukovná skupina  
Velite¾: SS-Hauptsturmführer Sonne
Nástup v priestore Rimavskej Soboty
Zloženie:

SS-Panzer Aufklärung Abteilung 18 + štáb a zásobovacie jednotky
- 2.Kompanie/Schwimmwagen (SS-Untersturmführer Zipser)
- 3.Kompanie/Schwimmwagen a schwere Kompanie (SS-Hauptsturmführer Claus von Fehrentheil)
- 4.Kompanie (Rekruten) (SS-Untersturmführer Gasper)

3./SS-Panzer Abteilung 18 (SS-Hauptsturmführer Wunsch, SS-Untersturmführer Christiansen)Pravá plukovná skupina  
Velite¾: SS-Sturmbannführer Schäfer
Nástup v priestore Tornale
Zloženie:
SS-Panzer Grenadier Regiment 40 (vel.SS-Sturmbannführer Ernst Schäfer)
- I., II. a III. Bataillon

II./SS-Panzer Abteilung 18 (vel.SS-Obersturmführer Dirks / SS-Oberscharführer Schilb)
I./SS-Artillerie Regiment 18 (SS-Sturmbannführer Hoffmann)
- 1.Batterie (SS-Obersturmführer Glöckle /
SS-Untersturmführer Brücker)
- 2.Batterie (SS-Obersturmführer Fiedler /
SS-Untersturmführer Beilner) 


Útoèné delo StuG.III ausf.G s granátníkmi divízie Horst Wessel.
Staré hory (október 1944).Granátníci z divízie Horst Wessel.
Moštenica (október 1944).

 

 


ZDROJE:
TIEKE, Wilhelm – REBSTOCK, Friedrich: Im letzten Aufgebot 1944-1945. Die Geschichte der 18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Horst Wessel. Coburg: Nation Europa Verlag, 2000.
UHRÍN, Marián: Pluk útoènej vozby 1944, Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012.
http://www.axishistory.com/axis-nations/119-germany-waffen-ss/germany-waffen-ss-divisions/1304-18-ss-freiwilligen-panzergrenadier-division-horst-wessel