14-Waffen-Grenadier-Division der SS
Galizien No.1

NÁZOV DIVÍZIE:
jún 1944 – november 1944:    
14. Galizische SS Freiwilligen Division
november 1944 – apríl 1945:   14. Waffen Grenadier Division der SS (ukrainische Nr. 1)   


VELITELIA DIVÍZIE:
SS-Gruppenführer Walther Schimana 30.6.1943 – 20.11.1943
SS-Brigadeführer Fritz Freitag 20.11.1943 – 22.4.1944
SS-Brigadeführer Sylvester Stadler 22.4.1944 – 7.1944
SS-Brigadeführer Nikolaus Heilmann 7.1944 – 5.9.1944
SS-Brigadeführer Fritz Freitag 5.9.1944 – 24.4.1945
SS-Brigadeführer Pavlo Šandruk 24.4.1945 – 8.5.1945ZLOŽENIE DIVÍZIE:

Štáb
Veliteľ SS-Brigadeführer Fritz Freytag
Náčelník štábu SS-Sturmbannführer Heyke (sídlil v Žiline)


Waffen-Grenadier-Regiment der SS 29 (galizisches Nr. 1)

Veliteľ SS-Sturmbannführer Pobyguščij (sídlil v Kysuckom Novom Meste)
 

Waffen-Grenadier-Regiment der SS 30 (galizisches Nr. 2)
Veliteľ SS-Hauptsturmführer Barbinskij (sídlil v Bytči)

Waffen-Grenadier-Regiment der SS 31 (galizisches Nr. 3)
Veliteľ SS-Hauptsturmführer Gončarenko  (sídlil v Turčianskom Svätom Martine)

Waffen-Artillerie-Regiment der SS 14
Veliteľ SS-Standartenführer Bayersdorf

Waffen-Füsilier-Bataillon 14
Veliteľ SS-Sturmbannführer Bristot 

SS-Freiwilligen-Flak-Abteilung 14
Veliteľ SS-Haupsturmführer Wirtes

Waffen-Nachrichten-Abteilung der SS 14 

SS-Radfahr-Bataillon 14

Waffen-Pionier-Bataillon der SS 14

Waffen-Panzerjager-Kompanie 14

SS-Sanitäts-Abteilung 14

SS-Veterinär-Kompanie 14

SS-Division-Nachschubtruppen 14

SS-Wirtschafts-Bataillon 14

SS-Versorgungs-Kompanie 14

SS-Feldpostamt 14

SS-Kriegsberichter-Zug 14

SS-Feldgendarmerie-Trupp 14

SS-Feldersatz-Bataillon 14

 
ČASTI DIVÍZIE NASADENÉ SAMOSTATNE:

SS-Kampfgruppe Wildner

Veliteľ SS-Obersturmbannführer Karl Wildner.
Bojová skupina bola nasadená od 28.09.1944 pod velením SS-Kampfgruppe Schill. Pozostávala z 3 peších rôt, roty ťažkých zbraní, čaty 7,5 cm pechotných kanónov leIG18, čaty 5 cm protitankových kanónov PaK38, ženijnej, prieskumnej a spojovacej čaty.
Spolu asi 900 mužov.


SS-Kampfgruppe Wittenmeyer
Veliteľ SS-
Hauptsturmführer Fridrich Wittenmayer - operovala samostatne.PÔSOBENIE DIVÍZIE NA SLOVENSKU POČAS SNP:

5. október 1944
: rozhodnutie Veliteľa náhradného vojska H. Himmlera o presunutí 14. SS divízie Galizien (14. Galizische SS Freiwilligen Division) na územie Slovenska. Jej úlohou malo byť stráženie železničných tratí a zbrojovky v Považskej Bystrici.

8. – 13. október 1944: Postupný príchod jednotlivých častí divízie na územie Slovenska. Jednotky obsadili územie od Púchova až po Štrbu, centrom bola Žilina.

17. október 1944: SS-Kampgrupe Wittenmeyer, ktorá bola nasadená do boja v priestore Liptovský Hrádok -  Kráľova Lehota – Malužiná, sa dostala po prvý krát do bojového nasadenia.

25. október 1944: SS-Kampfgruppe Wittenmeyer obsadila Malužinú.

28. október 1944: Trestná výprava do obce Smrečany, ktorú SS-Kampfgruppe Wittenmeyer vypálila.

29. október 1944: Trestná výprava do obce Žiar.

 

ZDROJE:
UHRÍN, Marián: Pluk útočnej vozby 1944, Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. s. 121, 148.
FREMAL, Karol: 14. Waffen Grenadier Division der SS (Galizien NR. 1) v historickej spisbe o slovenskom hnutí odporu v rokoch druhej svetovej vojny.
In: ŠMIGEĽ, Michal (ed.): Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV. Banská Bystrica: UMB, 2005. s. 388-399
JESENSKÝ, Miloš: Pôsobenie 14. divízie SS Galizien na Považí a Orave. In: LACKO, M. – MALATINSKÝ, M.: Slovenské národné povstanie a záver vojny na území Žilinského kraja 1944-1945. Žilina: PEAR, 2014. s.
147-165.
KLUBERT, Tomáš: Smrť sa volala Schill. Bratislava: Ústav Pamäti národa. 2014.
PREČAN, Vilém: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944 – Dokumenty. Epocha, 1971.
ŠMIGEĽ, Michal: 14. divízia SS „Galizien“ na Slovensku (1944-1945): bojová protipartizánska činnosť a represálie. In:
SOKOLOVIČ, Peter (ed.): Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938-1945. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VII. Bratislava: ÚPN, 2008. s. 212-233.

https://www.vojsko.net/index.php/armady/130-waffen-ss/divize-waffen-ss/1372-14-waffen-grenadier-division-der-ss-ukrainische-nr-1