14. Waffen Grenadier Division der SS
(ukrainische No.1)

NÁZOV DIVÍZIE:
jún 1944 – november 1944:    
14. Galizische SS Freiwilligen Division
november 1944 – apríl 1945:   14. Waffen Grenadier Division der SS (ukrainische Nr. 1)   


VELITEĽ DIVÍZIE:
SS-Brigadeführer Fritz Freitag 5.9.1944 – 24.4.1945


ZLOŽENIE DIVÍZIE:

Štáb
Náčelník štábu SS-Sturmbannführer Heyke
Sídlil v Žiline.


Waffen-Grenadier-Regiment der SS 29 (galizisches Nr. 1)

Štáb: SS-Standartenführer Fritz Dern
Adjutant: SS-Hauptsturmführer Ditze
Regimentsarzt: SS-Untersturmführer Kowalski

I. Bataillon:    SS-Hauptsturmführer Heinz Kurzbach

                   
   SS-Hauptsturmführer Otto Blankenhorn
II. Bataillon:   SS-Hauptsturmführer Wilhelm Allerkamp
                       SS-Hauptsturmführer Hans Sulzinger

III. Bataillon:  SS-Obersturmbannführer Karl Wildner
13. Kompanie
14. Kompanie

Pluk sídlil v Kysuckom Novom Meste.

 

Waffen-Grenadier-Regiment der SS 30 (galizisches Nr. 2)
Štáb: SS-Obersturmbannführer Hans-Boto Forstreuter
         SS-Standartenführer Fritz Dern
Adjutant: SS-Hauptsturmführer Kurkowsky
I. Bataillon: SS-Hauptsturmführer Siegfried Klocker
II. Bataillon: SS-Hauptsturmführer Friedrich Wittenmeyer

III. Bataillon: SS-Hauptsturmführer Albert Zerwin
13. Kompanie
14. Kompanie

Pluk sídlil v Bytči.

Waffen-Grenadier-Regiment der SS 31 (galizisches Nr. 3)
Štáb: SS-Obersturmbannführer Paul Herms
         SS-Standartenführer Rudolf Pannier
Adjutant: SS-Hauptsturmführer Günter Weiß

Regimentsgeistlicher: Waffen-Untersturmführer Lewinskiy
I. Bataillon: SS-Sturmbannführer Heinz Kurzbach
II. Bataillon: SS-Sturmbannführer Elmar Scholtz
III. Bataillon: SS-Sturmbannführer Podlesch
13. Kompanie
14. Kompanie

Pluk sídlil v Turčianskom Sv.Martine.

Waffen-Artillerie-Regiment der SS 14
Štáb: SS-Obersturmbannführer Friedrich Bayersdorf
Adjutant: SS-Obersturmführer Helmut Horstmann
I. Abteilung: SS-Hauptsturmführer Kurt Gläss
II. Abtielung: SS-Sturmbannführer Alfred Schützendörfer

                      SS-Hauptsturmführer Emil Schlesinger
III. Abteilung: SS-Hauptsturmführer Günter Sparsam
IV. Abteilung: SS-Sturmbannführer Otto Beissel

Pluk sídlil v Bytčici.

Waffen-Füsilier-Bataillon 14
SS-Sturmbannführer Josef Syr
SS-Obersturmbannführer Karl Bristot 
Adjutant: SS-Obersturmführer Schmitten

Prápor sídlil v Rajci.

SS-Freiwilligen-Flak-Abteilung 14
Veliteľ SS-Haupsturmführer Wirtes

Waffen-Nachrichten-Abteilung der SS 14 
SS-Haupsturmführer Wolfgang Wuttig
SS-Sturmbannführer Werner Heinz
Adjutant: SS-Untersturmführer Kaufmann

Sídlil v Žiline.

SS-Radfahr-Bataillon 14

Waffen-Grenadier-Ausbildungs-und Ersatz-Regiment der SS 14

Štáb: SS-Standartenführer Mathias Huber
         SS-Obersturmbannführer Carl Marcks
Adjutant: SS-Haupsturmführer Roggenkamp
I. Bataillon: SS-Haupsturmführer Hartung (Čadca)
II. Bataillon: SS-Haupsturmführer Pöhle (Turzovka)
III. Bataillon: SS-Sturmbannführer Schramm (Oščadnica)
Ersatz Bataillon (Čadca)

Pluk sídlil v okolí Čadce.


Waffen-Pionier-Bataillon der SS 14

 
SS-Sturmbannführer Josef Remberger
Adjutant: SS-Untersturmführer Horst Glöckner

Prápor sídlil vo Vrútkach.

Waffen-Panzerjager-Abteilung 14
SS-Sturmbannführer Herbert Kaschner
Adjutant: SS-Untersturmführer Kellner

Sídlil v Turčianskom Sv.Martine.

SS-Sanitäts-Abteilung 14
Štáb: SS-Sturmbannführer Dr. Max Specht
Adjutant: SS-Obersturmführer Dr. Günther
Verwaltungsführer: SS-Obersturmführer Dirksheide
Stabsscharrführer: SS-Obersturmführer Karl Friedrich
1. Kompanie: SS-Sturmbannführer Dr. Schmitt
2. Kompanie: SS-Haupsturmführer Dr. Stridde
1. Kr.Kw.Zug
2. Kr.Kw.Zug
Feldlazarett: SS-Sturmbannführer Dr. Schmitt

SS-Veterinär-Kompanie 14

SS-Nachschubtruppen 14
Štáb: SS-Obersturmbannführer Franz Magill
Adjutant: SS-Sturmbannführer Haase
1. Kraftfahr-Kp.
2. Kraftfahr- Kp.
1./2. Fahr.-Schw.
Nachschub-Kp.
Werkstatt-Kp. : SS-Haupsturmführer Martiniuk

Sídlil južne od Žiliny.

SS-Wirtschafts-Bataillon 14
Štáb: SS-Obersturmbannführer Sulzbach
Adjutant: SS-Obersturmführer Mayer
Bäckerei-Kp.
Schlächterei-Kp.
Verpflegungsamt
Veterinär-Kp.: SS-Haupsturmführer Dr. Andersen
SS-Feldpostamt: SS-Obersturmführer Hielscher

SS-Versorgungs-Kompanie 14

SS-Feldpostamt 14

SS-Kriegsberichter-Zug 14

SS-Feldgendarmerie-Trupp 14

SS-Feldersatz-Bataillon 14
SS-Sturmbannführer Johannes Kleinow
Adjutant: SS-Untersturmführer Reichenbach

Prápor sídlil v Belej.


 

ČASTI DIVÍZIE NASADENÉ SAMOSTATNE:

SS-Kampfgruppe Wildner

Veliteľ SS-Obersturmbannführer Karl Wildner.
Bojová skupina bola nasadená od 28.09.1944 pod velením SS-Kampfgruppe Schill.
Pozostávala z 3 peších rôt, roty ťažkých zbraní, čaty 7,5 cm pechotných kanónov leIG18, čaty 5 cm protitankových kanónov PaK38, ženijnej, prieskumnej a spojovacej čaty.
Spolu asi 900 mužov.


SS-Kampfgruppe Wittenmeyer
Veliteľ SS-
Hauptsturmführer Fridrich Wittenmayer.
Bojová skupina o sile zosilneného práporu operovala samostatne.PÔSOBENIE DIVÍZIE NA SLOVENSKU POČAS SNP:

5.október 1944
: rozhodnutie Veliteľa náhradného vojska H. Himmlera o presunutí 14. SS divízie Galizien (14. Galizische SS Freiwilligen Division) na územie Slovenska. Jej úlohou malo byť stráženie železničných tratí a zbrojovky v Považskej Bystrici.

8. – 13.október 1944: postupný príchod jednotlivých častí divízie na územie Slovenska. Jednotky obsadili územie od Púchova až po Štrbu, centrom bola Žilina.

17.október 1944: SS-Kampgrupe Wittenmeyer je prvý krát nasadzovaná do boja v priestore Liptovský Hrádok -  Kráľova Lehota – Malužiná

21.október 1944: SS-Kampfgruppe Wittenmayer útočí na obranné postavenia povstaleckého úseku „Kosatec“ ako podpora pri útoku obrneného vlaku Panzerzug 62.

25.október 1944: SS-Kampfgruppe Wittenmeyer obsadila Malužinú.

28.október 1944: Trestná výprava do obce Smrečany, ktorú SS-Kampfgruppe Wittenmeyer vypálila.

29.október 1944: Trestná výprava do obce Žiar.

 

 


Príslušníci ukrajinskej divízie v období protipratizánskych
akcií na území Slovenska (1944)


Granátníci z ukrajinskej divízie počas protipartizánskych
bojov v okolí Žiliny (jeseň 1944)


Skupina príslušníkov divízie z 10.Zug III.Batallion
Waffen-Grenadier-Regiment der SS 29


V službe na stráži počas zimných mesiacov
na území Slovenska (1945)

   

ZDROJE:
FREMAL, Karol: 14. Waffen Grenadier Division der SS (Galizien NR. 1) v historickej spisbe o slovenskom hnutí odporu v rokoch druhej svetovej vojny. In: ŠMIGEĽ, Michal (ed.): Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV. Banská Bystrica: UMB, 2005. s. 388-399.
JESENSKÝ, Miloš: Pôsobenie 14. divízie SS Galizien na Považí a Orave. In: LACKO, M. – MALATINSKÝ, M.: Slovenské národné povstanie a záver vojny na území Žilinského kraja 1944-1945. Žilina: PEAR, 2014. s.
147-165.
KLUBERT, Tomáš: Smrť sa volala Schill. Bratislava: Ústav Pamäti národa. 2014.
PREČAN, Vilém: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944 – Dokumenty. Epocha, 1971.
ŠMIGEĽ, Michal: 14. divízia SS „Galizien“ na Slovensku (1944-1945): bojová protipartizánska činnosť a represálie.
In: SOKOLOVIČ, Peter (ed.): Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938-1945. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VII. Bratislava: ÚPN, 2008. s. 212-233.

UHRÍN, Marián: Pluk útočnej vozby 1944, Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. s. 121, 148.

Internet:

https://www.vojsko.net/index.php/armady/130-waffen-ss/divize-waffen-ss/1372-14-waffen-grenadier-division-der-ss-ukrainische-nr-1