PREHĽAD JEDNOTIEK NEMECKEJ BRANNEJ MOCI A ZBRANÍ SS,
KTORÉ BOLI NASADENÉ PRI POTLAČENÍ
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA 1944

velitelia - zloženie - bojové nasadenie - výzbroj

   

 

  Panzer-Division Tatra
 
  Kampfgruppe Volkmann
 
   SS-Kampfgruppe Schill
 
   18.SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Horst Wessel
 
   SS-Kampfgruppe Schäfer
 
   14.Waffen-Grenadier-Division der SS Galizien
 
  SS-Kampfgruppe Wildner
 
  Sturm Regiment Pz. AOK 1
 
  Korück 531
 
   Kampfgruppe Mathias