letovice 2011
2.ročník strelieb a odborný seminár
(1.október 2011, Strelnica Lysice U Brna)