BREZOVÁ POD BRADLOM 1945
(Brezová pod Bradlom, 25.september 2010)

V spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom a KVH Slovensko sme zorganizovali historickú rekonštrukciu bojov z obdobia po potlačení SNP.
Fotografie pochádzajú z nášho archívu, od Sama Jurištu z KVH Zobor a Bociho z KPVHS.