POVSTANIE 1944 NA KOĽAJNICIACH
(DOBRÁ NIVA, 12.september 2010)

V spolupráci s Múzeom SNP v B.Bystrici zorganizoval náš KVH Carpathia spolu s ďalšími klubmi historickú rekonštrukciu bojov z októbra 1944 pri Dobre Nive, kde operoval aj pancierový vlak "Štefánik". Toto podujatie bolo súčasťou projektu POVSTANIE 1944 NA KOĽAJNICIACH", ktorého hlavným partnerom bolo práve Múzeum SNP.
Foto: Bimov, Polo-X