RENDEZ 2010
(Bratislava - Rušňové depo Východné, 19.-20.jún 2010)

Fotky z akcie sú prevzaté zo stránok KVH Dubná Skala, Karmiany a z vlastného archívu