4.NÁRODNÉ LETECKÉ DNI
(Piešany, 29. - 30.máj 2010)

Počas 4.národných leteckých dní sme vystupovali v slovenských povstaleckých a nemeckých uniformách spolu s ostatnými KVH a s podporou Slovenského klubu vojenských historických vozidiel a Múzea SNP z B.Bystrice na ukážke, znázorňujúcej letecký útok na pancierový vlak z obdobia SNP. Ukážky sa účastnil aj IPV "Štefánik".
Fotky z akcie pochádzajú od Pola-X a Jurabika a KVH Dubná Skala