UHERSKO-BRODSKO 1945
(Uherský Brod - 15.máj 2010)

Fotky z akcie pochádzajú od Pola-X a Karmiany