OSLOBODENIE 1945 - JURAJOV DVOR
(Bratislava - 8.máj 2010)

Fotky z akcie pochádzajú od p.Kadlečíka a z militaryfoto.sk