JARNÉ PREBUDENIE NA JURAJOVOM DVORE
(10.apríl 2010)

10.apríla zorganizoval náš klub spolu s veteranistami na Jurajovom dvore podujatie s cieľom nacvičiť vybrané scénky pre pripravovanú rekonštrukciu "OSLOBODENIE 1945". Strávili sme spolu príjemný víkend, ktorý bol obohatený varením guľáša.
Fotky pochádzajú od Bimova, Nerudu a Mardera