DARGOV - boje o Dargovský priesmyk
(9.máj 2009 - obec Dargov)