WARSZAWA 2008 Mokotów 1944 (PL) 9.august 2008

Už po druhý krát sa náš klub zúčastnil ukážky rekonštrukcie bojov z 2.svetovej vojny v Poľsku. Ttentokrát sme "zvádzali" boje v samotnej Varšave. Môžme konštatovať, že úroveň reenactingu má v Poľsku vysoko stúpajúcu tendenciu. Mnohým veciam sa môžme na Slovensku ešte len učiť. Je vidieť aj rozdiel v prístupe hlavného mesta Poľska ku svojej histórii. V porovnaní prítupu našich "radných" k takýmto podujatiam jasne vidieť, aký je vzťah k historickým udalostiam u nás a napr. v Poľsku. Viac uverejníme v samostatne pripravovanom článku o celej akcii v sekcii SK a WW2.