OSLOBODENIE BRATISLAVY Festung Pressburg 1945 (SK) (5.apríl 2008)

Pri príležitosti 63.výročia oslobodenia hlavného mesta SR usporiadal náš KVH Carpathia v spolupráci s Klubom priateľov vojenskej histórie a Slovenskou spoločnosťou vojenských historických vozidiel z Bratislavy pod záštitou predsedu vlády SR p.Róberta Fica za výdatnej pomoci Kancelárie NR SR rekonštrukciu dobových bojov o Bratislavský hrad v apríli 1945 medzi jednotkami sovietskej ČA a nemeckého Wehrmachtu.
Scénár vychádzal zo skutočných udalostí, keď sa dvaja príslušníci 4.gardovej výsadkovej divízie ČA - konkrétne gardový staršina Kalesnik a gardový vojak Saulijak - dobrovoľne podujali vztýčiť na hrade Sovietsku zástavu. Obaja pri tomto pokuse padli. V hradnom areáli bolo nakoniec po ťažkých bojoch zajatých 34 príslušníkov 37. SS-Frewilligen Kavallerie Division Lutzow a 11 príslušníkov Hlinkovej gardy.
Počasie nám vyšlo, návštevníkov prišlo približne 1500. Prítomné boli aj všetky slovenské televízie, takže o medializáciu bolo postarané.
Veríme,že sa nám toto podujatie podarí zopakovať aj budúci rok.