Przemysl (operácia Barbarossa 1941) - Požsko (máj 2007)