sklabiňa
75.výročie 1944
 (17.august 2019)

Podujatie organizoval KVH Dubná Skala pri príležitosti 75.výročia SNP.
Na ukážke sme sa zúčastnili s našou technikou - obrnené prieskumné vozidlo Sdkfz.222 a pechotné delo 7,5 cm IG18.