Podsuchá/ružomberok
75.výročie 1944
 (15.jún 2019)

Podujatie organizoval KVH Ostrô pri príležitosti 75.výročia SNP na autentických miestach bojov pod masívom Ostrô pri Ružomberku.
Ukážka predstavovala reálne boje tak, ako prebiehali na týchto miestach v septembri 1944 aj s technikou, ktorá tu bola použitá vrátane nášho obrneného prieskumného vozidla Sdkfz.222 a pechotného dela 7,5 cm IG18.