Slovenské národné povstanie 1944
Temeš - Prievidza
 
(06.10.2018)