Stará kremnička
výstava pri príležitosti snp 1944

 
(4.október 2017)