múzeum snp
69.výročie snp

 
(29.august 2013)

PRI PRÍLEŽITOSTI 69.VÝROČIA SNP SME V PRIESTOROCH MÚZEA SNP V BANSKEJ BYSTRICI V SPOLUPRÁCI S KVH DUBNÁ SKALA A KVH ZOBOR ZORGANIZOVALI VÝSTAVU MILITÁRIÍ