boje z 2.svetovej vojny
nitra 2013

 
(14-15.jún 2013)