Stará kremnička snp
boje pod kečkou 1944
 
(22.september 2012)