Pevnosť Neisee 1945 - Hrádek nad Nisou - ČR (marec 2006)