Noc v Duklianskom priesmyku na jeseň 1944
zážitky jednej bojovej skupiny

 

Nemecký východný front  na jeseň 1944 - už osem týždňov burácal sovietsky útok. Rýchle motorizované zväzy spojeného 1. a 2. ukrajinského frontu postupovali cez poľské mestá Przemysl, Jaroslaw a Rzeszow až po Tarnow a stáčali sa na juh a juhozápad.
Č
asti nemeckej 1. Panzer Armee sa tlačili späť na severný okraj Beskydov, ktorých cesty priesmykov boli bránené a držané spojenými jednotkami 17. armády so slovenskými a maďarskými jednotkami. Nemecké, slovenské a maďarské jednotky bránili postavenia už niekoľko týždňov proti útokom Červenej armády až do osudnej noci, keď maďarské zoskupenie na tajný rozkaz svojho veliteľa vyprázdnila bez boja svoje postavenia pred sovietmi. V tejto nasledujúcej ťažkej noci v oblasti  Duklianskeho priesmyku sa odohral osud malej bojovej skupiny oberfeldwebla Strelowa. Sklamanie a odvaha, zúfalstvo a statočnosť, ale predovšetkým vôľa túto nemilosrdnú vojnu prežiť, to viedlo mnohých vojakov, že sa stali - ako sa to vtedy nazývalo - hrdinami. Tento zväzok s titulom „Noc v Duklianskom priesmyku“  obsahuje autentické zážitky jedných z mála skupín oberfeldwebla Strelowa,  ktorí prežili. Po ťažkých bojoch bol tento prápor (sturmbatalion) až na dva tucty mužov zničený.

...v rovnaký čas obdržal radista Triebel prostredníctvom núdzovej frekvencie svojej Dora vysielačky poplachový signál: „Všetkým .... nepriateľ útočí v úseku Rylava-Jasliska v sile jedného práporu...opakujem ruský útok v úseku ...“
Len niekoľko sekúnd neskôr spustili paľbu aj guľomety MG42 susedných bojových skupín. To všetko sa spojilo v jednu ohromnú paľbu. V rieke sa nachádzajúci ruskí vojaci obrátili a pokúšali sa vrátiť späť na svoj breh. Mŕtvych a ranených strhol prúd rýchlo tečúcej Jasiolky. Výkriky rozkazov a velenia prerušovali jednotlivé výstrely z pištolí, ktorými sa snažili bez ohľadu na beznádejnosť konania udržať pokračovanie útoku. Sporadicky boli červenoarmejci svojimi veliteľmi a komisármi nahnaní na druhý breh. Po stovkách vyrážali z lesa skákali do vody, ktorá sa farbila krvou do červena a pokúšali sa ju preplávať, alebo prebrodiť. Poručík Freese sa ďaleko predklonil cez okraj svojho krytu aby mohol sledovať účinnosť obrannej paľby, pod ktorú sa zrútila prvá útočiaca vlna. Pri pohľade na hromadu padlých sa zhrozil. Tiesniac vedľa neho komentoval udalosti na rieke spravodajský poddôstojník Stielmoser,  ktorý to sledoval cez ďalekohľad svojej karabíny. „Teraz poženú druhú vlnu do paľby, pán poručík....“ O môj bože... to nepochopia, že nemajú žiadnu šancu ?! To je predsa jasné šialenstvo ..Samozrejme že jasné šialenstvo !!! A nie len to - pokračoval poručík s už sotva zrozumiteľným hlasom. Pár sekúnd strnulo hľadel na zapálený príval ľudí a povedal: “Máte dosť ľudí, azda vytvoríte druhú útočiacu vlnu. Nasledovala tretia a krátko štvrtá. Všetci títo zomreli v nemilosrdnej obrannej paľbe. Na brehu rieky a s ním hraničiacich lúkach sa hromadili mŕtvoly padlých červenoarmejcov. A predsa sa vynárali znovu ďalší. Zdalo sa, že kričiaceho ,“Urááá“ nebude nikdy koniec. Teraz po prvýkrát začal jeden ruský 12,7 mm guľomet ostreľovať nemecké postavenia. Prvé dávky išli príliš vysoko, ale tie ďalšie prinútili Freesa a Stielmosera včas stiahnuť svoje hlavy do bezpečia krytu. „To sa mi vôbec nepáči“ povedal mladý poručík zamietavo a vystrčil Panzerfaust ponad navŕšenú zeminu zákopu, aby ukončil bojovú šarvátku. „Urob miesto za mnou“ varoval poddôstojníka pred spätným plameňom a vyklopil mieridlá. Jeho spúšť nahmatal spúšťadlo.

  „Dúfam, že je to tamto“ zamrmlal. Bojová hlavica vyletela z rúry. Krátko nato sa na náprotivnom okraji lesa zablysol výbuch. Nepriateľská guľometná paľba razom zmĺkla. „Plný zásah !!!“ žasol poddôstojník, ktorý sledoval dráhu letu hlavice cez poručíkov ďalekohľad. „Všetci pozor na vzdialenosť ....“ Potom nasledoval ďalší ruský bezúspešný pokus o útok. Teraz prišli k rieke ďaleko roztiahnutejší. Nemeckú guľomety začali páliť až keď červenoarmejci dosiahli mŕtvoly svojich kamarátov a začali ich prešľapovať. Rad -radom sa dostávali útočníci do paľby a padali tvárou k zemi, alebo na chrbát s naširoko roztiahnutými rukami priamo na mŕtvych z predchádzajúcich útokov. Ale znovu sa objavovali nové a nové postavy, ktoré s hrozne znejúcim „Urááá“ a so stoicky rovnakou odvahou bežali do smrtiacej obrannej paľby. Dve hodiny sa rútila ruská pechota márne proti improvizovanému nemeckému postaveniu. Sovietsky velitelia a komisári doslova a do písmena obetovali do posledného muža.

 Do hrobového ticha, ktoré potom nastalo poddôstojník Stielmoser povedal: „To je predsa nepochopiteľné“ „Čo myslíš ?“ - opýtal sa naspäť poručíka Freesa ten, ktorý ako mnoho mladých frontových dôstojníkov vyšli z mužstva a často pri rozhovoroch so svojimi mužmi používal kamarátske: “Ty“. Stielmoser neodpovedal okamžite. Plnil si zásobník svojej pušky a pritom nespúšťal oči z náprotivného brehu rieky.  „Asi za dve hodiny sme zničili jeden celý sovietsky prápor“ „Môj bože - to je neuveriteľné“ „Osemdesiat proti osemsto“ Poručík súhlasne prikývol. Po krátkom odmlčaní povedal: „Na tieto pomery si budeme musieť zvyknúť. To zodpovedá pomerne presne okamžitej situácii tiež na iných úsekoch frontu“. Poddôstojník pokrčil ramenami ako keby ho zamrazilo s pohľadom ešte stále na kopy mŕtvych. Teraz už s bledou tvárou povedal: „Nemyslíte pán poručík, že teraz dá Ivan na pár hodín pokoj ?“ „To sa pri Rusoch nedá povedať, deň je ešte stále dlhý a noc, ktorá príde, nám hádam prinesie ešte viac prekvapení ako by nám bolo milé...“

Zdroj:
V
ojnové spomienky veteránov WW2 „DER LANDSER“ - júl 1979

Prevzaté z:
http://hitywwii.webovastranka.cz/wiki/173/224

 

spať na WW2 - fakty