SLOVENSKÍ PADÁKOVÍ STRELCI

3.časť

Na nábor do 2.kurzu padákových strelcov, ktorý sa začal 15.12.1943 sa prihlásilo 98 záujemcov. Boli medzi nimi veteráni Rýchlej divízie z bojov na Kaukaze a Kryme. Zimné obdobie nebolo pre príslušníkov Padákovej školy prestávkou, ale slúžilo na zdokonaľovanie kondičnej prípravy i na teoretickú prípravu. Veľký dôraz sa kládol na strelecký a bojový výcvik pechoty. Vo februári 1944 bolo prvé taktické cvičenie Padákovej školy. Prebiehalo v blízkosti železničnej trate pri dedine Lieskovec  neďaleko Zvolena. Obsahom cvičenia bolo uskutočniť vzdušný výsadok do zátylia nepriateľa, spojený s obsadením pozemných komunikácií, ich dôležitých uzlov a zaútočiť na mesto a vyššie veliteľstvo nepriateľskej jednotky. Skákalo sa s ľahkou pechotnou výzbrojou a guľometmi vz.26. Zásobníky mali parašutisti v debničkách, pripevnených na lanách a po výskoku z lietadla ich púšťali pod seba. Počas jari 1944  sa výcvik zintenzívnil. Konali sa aj prvé nočné zoskoky z výšky 350 m v priestore Veľká Lúka a na VPD letiska Tri duby. Je nutné zdôrazniť, že nočné zoskoky sa bežne nevykonávali a nezaraďovali do výcviku ani v nemeckých výsadkových jednotkách.

14.3.1944 sa parašutisti zúčastnili na slávnostnej prehliadke a pochode pri výročí Slovenskej samostatnosti v Bratislave. Tvorili zadný voj Leteckej školy a pochodovali pred jednotkou žandárstva. Padáková škola sa rozšírila o ďalších príslušníkov v druhom kurze a tak boli dodané ďalšie dodávky padákov  RZ-20, samopaly MP40, guľomety, opakovacie pušky vz.24 a náboje podľa typu zbraneako aj plničky zásobníkov. Ďalej  boli dodané ďalekohľady, maptašky, buzoly, kliešte na ostnatý drôt  a ďalšia výstroj a výzbroj.

Kuriozitou kondičnej prípravy bol takzvaný Tigrí skok, keď padákový strelec skokom plavmo prekonal prekážku, ktorú predstavovalo 7 kľačiacich padákových strelcov. Našli sa aj takí odborníci (ako H.Kopp a ďalší), ktorí takto preskočili 11 pradákových strelcov, no boli aj takí, ktorí skok nezvládli a prebehli po chrbtoch kamarátov. Špeciálna pozornosť sa venovala prechodu z parakotúľa do ľahu na chrbte. V tejto polohe sa precvičovalo vyzlečenie z postroja padáka pri vlečení, pričom dvaja ďalší kamaráti ťahali cvičiaceho za šnúry cvičebného postroja po plachte na zemi. Účelom bolo dosiahnuť zautomatizovanie činností parašutistu pri pristáti za silného vetra.  Padákoví strelci boli striktne vedení k tomu, aby pri zoskoku na zem mali vždy nohy spolu.

17.7.1944 zaslal veliteľ VZ pplk.A.Ballay na MNO v Bratislave žiadosť o povolenie vytvoriť v rámci VZ novú organickú a administratívne autonómnu jednotku –Padákový oddiel. Svoju žiadosť odôvodnil odlišnosťou výcviku padákových strelcov od výcviku ostaných odborností v ŠLD a tiež potrebu zriadiť pre už vyškolený personál  pokračovací  výcvik v iných pozemných jednotkách a špeciálnych rotách. Išlo napríklad o výcvik vo vedení kolesových a pásových vozidiel, ženijný výcvik, o deštrukčné prace, dobýjanie bunkrov, boj s útočnou vozbou a o záškodnícku činnosť. Hlavným dôvodom však bola nutnosť vytvoriť z už dovtedy 90 vycvičených parašutistov novú organizáciu padákovej zbrane. Plánovalo sa postaviť prápor padákových strelcov a prápor leteckej pechoty. Aby sa mohol tento plán uskutočniť  VVZ podalo na MNO organizačný návrh Padákového oddielu. Mal sa skladať zo školnej roty padákových strelcov, roty  padákových strelcov a roty leteckej pechoty.

Školná rota padákových strelcov mala byť cvičnou jednotkou celého oddielu. Jej súčasťou mala byť podľa osnov, ktoré vypracoval J.Meško  a schválená VVZ:

-
  Výcviková čata z 10 inštruktorov paravýcviku, 3 vysadzovači z lietadiel, kontrolóri  v lietadle, 1 dozorný doskokovej plochy a 1 radiotelegrafista/inštruktor. K dispozicií mali mať 2 motocykle a osobný automobil, cvičné padáky RZ-20, signálne rakety, 9 pušiek, 18 samopalov MP40, 4 guľomety a  4 mínomety vz.36 kalibru 50 mm

-  Lietajúci sled mali tvoriť piloti, rádiotelegrafisti, palubní mechanici a palubní strelci pre 3 lietadlá Junkers JU-52


-
  Technická čata, ktorá počítala so zbrojárom, leteckými mechanikmi a skladníkom technického materiálu

Pomocné družstvo mali tvoriť účtovník s pomocníkom, spojka, kuchári, krajčíri a obuvníci, skladníci a veliteľ

V školnej rote sa mali sústrediť nováčikovia a vykonávať základný paravýcvik, špeciálny výcvik trhacích prác, ženijný výcvik, výcvik boja s útočnou vozbou (protitankový boj), výcvik na boj pri obsadzovaní bunkrov vrátane záškodníckej skupiny
.


Slovenskí padákoví strelci počas výcviku
... a nasadení v boji v priebehu SNPSpracoval:Heller
Zdroj:
Slovenské letectvo 1939-1944, Šumichrast a Klabnik, vydavateľ: Magnet-Press Slovakia
Internet 

 

spať na WW2 - fakty