Pôsobenie 18.SS Divízie Horst Wessel a jej jednotlivých bojových zložiek na území Slovenska počas SNP v období od 31.augusta do  10.októbra 1944
- podrobný popis činnosti bojových jednotiek

I. Všeobecná situácia

 

V prvých augustových týždňoch v období zvýšenej aktivity partizánskych skupín na Slovensku povolal nemecký vyslanec na Slovensku Ludin motorizovaný policajný pluk, ktorým velil veliteľ Slovenských vojsk gen.Turanec. Táto akcia sa skončila totálnym fiaskom, pretože z nej vyťažili jedine partizánske skupiny, ktoré od týchto jednotiek získali množstvo zbraní. Okrem toho sa presunuli 3 pešie prápory a 1 tanková jednotka od 1.armádnej skupiny gen.Malára na stredné Slovensko. 

24.august: po predchádzajúcich skúsenostiach nemecký velvyslanec v Bratislave Ludin požiadal Berlín o presun Nemeckých jednotiek na územie Slovenska. Veliteľ povstaleckých vojsk pplk.Golian čakal  v Banskej Bystrici (nem. Neusohl) na návrat delegácie z Ruska, ktorá tam bola vyslaná s cieľom dohodnúť s ruskou stranou kooperáciu pôsobnei slovenských vojsk na povstaleckom území za nemeckým frontom. Súčasne v tento deň dostal gen.Čatloš mylnú správu, že sa nemecké jednotky koncentrujú pri Bratislave, aby ďalšiu noc zaútočili. Po zistení tejto správy začali partizáni od 24.augusta na východnom Slovensku prepadať a prerušovať železničnú dopravu.


SS-Kampfgruppe Schäfer pri presune na územie Slovenska
(august 1944)

25.august: v tento deň vyšlo najavo, že správa o koncentrácii nemeckých vojsk je nepravdivá.

27.august: v tento deň došlo k už známej udalosti, kedy bol rýchlik R-17 smerujúci z Bukurešti do Berlína cez Zvolen (nem. Altsohl) s nemeckou vojenskou skupinou na čele s pplk. Waltherom E.A. Ottom, ktorí boli 23.augusta evakuovaní z Rumunska, zadržaný na železničnej stanici Martin – Vrútky s odôvodnením, že bola poškodená železničná trať.

Skupinu tvorilo 24 ľudí predovšetkým vojakov Wehrmachtu ako aj príslušníkov SS. Skupina bola odvedená npor. Kuchtom a skupinou slovenských vojakov do Martinských kasární, kde bola na noc ubytovaná.

28.august: okolo 7.hodiny ráno bola skupina zoradená na pochod v domnení, že nastúpi na vlak do Nemecka. Po Kuchtovom zvolaní „Hände hoch!“ došlo k prestrelke. Po pár minútach bola skupina postrieľaná. Ranení z tejto skupiny, ktorí boli ošetrení, boli neskôr popravení tzv. Komandom smrti. Je pravdepodobné, že rozkaz k samotnej akcii pochádzal od ruského partizánskeho veliteľa npor. ČA Petra A. Veličku – veliteľa 1.Čs. partizánskej brigády M.R.Štefánika. Zvesti o tomto čine sa rýchlo rozšírili po celom Slovensku. 


Veliteľ
SS-Kampfgruppe Schäfer (vpravo) s WH pohraničným
dôstojníkom nad mapou
Slovensko-Poľská hranica (august 1944)

Opatrenie vrchného velenia Wehrmachtu

28.august: večer bola zalarmovaná 108. pešia Divízia pri Košiciach (nem. Kaschau) a bojová skupina plk.von Ohlena zo 178. pešej Divízie pri Čadci.

29.august: bojová skupina  von Ohlena sa pohla z Čadce smer Žilina (nem. Sillein). Jednotky 108. pešej Divízie ostali pri Košiciach. Zároveň bol v protektoráte Čechy a Morava vydaný rozkaz všetkým vojenským školám a školným jednotkám - hlavne SS ako aj skupine armád Nordukraine, aby sa dostali cez Bratislavu (nem. Preßburg) a Poprad do povstaleckej oblasti. Už večer v tento deň prečítal slovenský minister obrany gen.Čatlos na rozkaz prezidenta Dr.Tisa v rozhlase vyhlásenie pre armádu a obyvateľstvo o tom, že bola povolaná nemecká armáda na potlačenie povstania. Povstalci mali na začiatku 20.000 vojakov regulérnej armády a k tomu asi 2.000 ozbrojených partizánov, ktorých počet vzrástol za 3 týždne na asi 7.000. Povstalecké územie sa v tomto období rozprestieralo v oblasti stredného Slovenska okolo „trojuholníka“ miest Brezno (nem.Bries), Zvolen (nem.Altsohl) a Banská Bystrica (nem.Neusohl). 

Opatrenia skupiny armád NORDUKRAINE

27.august: na armádnu skupinu Heinrici prišiel dialnopis, s rozkazom na odzbrojenie dvoch slovenských divízií, ktoré sa nachádzali na východnom Slovensku. Operácia dostala krycí názov „Kartoffelernte“ – slov. Zber zemiakov.


Presun jednotiek
SS-Kampfgruppe Schäfer na územie Slovenska
Poľsko (august 1944)

28.august: prišiel ďalší rozkaz na vykonanie tejto operácie 2 možnými plánmi.

1. odzbrojenie bez zadržania vojakov týchto divízií – „Kartoffelernte ohne Prämie“ – slov. Zber zemiakov bez prémie

2. odzbrojenie a zadržanie vojakov týchto divízií – „Kartoffelernte mit Prämie“ – slov. Zber zemiakov s prémiou

Na túto operáciu boli povolané  2 zosilené prápory – 1200 vojakov 18.SS Divízie Horst Wessel a taktiež Sturm-Rgt.Pz.Aok 1 pod velením plk.Schmidta, ktorá bojovala pri Debice na území Poľska, ktorá bola z 29. na 30.augusta stiahnutá. Bojová skupina francúzskej Sturmbrigady – Cance bola nasadená so 17.armádou pri Borowej – západne od Debici a postupovala na vystriedanie do oblasti Tarnowa. Zvyšky francúzskeho prápora boli odtransportované železnicou do Konitzu. V oblasti Tarnow-Skryszou  bol Oberführer Trabandt poverený zostaviť zo zvyškov 18.SS Divízie Horst Wessel bojovú skupinu na potlačenie SNP.


Poľné delostrelectvo
SS-Kampfgruppe Schäfer počas výcviku

31.august: veliteľom tejto bojovej skupiny s názvom SS-Kampfgruppe Schäfer v Skryszowe bol poverený Sturmbannführer Schäfer.

 Zloženie SS-Kampfgruppe SCHÄFER

Štáb:  KGr.Kdr.:      Stubaf. Schäfer (ss-Rgt.40)
          Adjuntant:     Hstuf. Grill (SS-Rgt-40)
          00:               Ostuf. Friedrich (SSRgt.40)
          Arzt              Stubaf. Dr.Schlegel (SS-Rgt.40)
          N0:               Ustuf. Breitbardt (SS-Rgt.40)
          IV. (TF):        Ustuf. Cansy (SS-Rgt.40)
          V. (leInfKol):  Hstuf. Lutterbach (SS-Rgt.40)

 SS-Pz.Grenadier-Batalion Hoyer –zložený z 2 rôt SS-Rgt.40 a1 roty I./SS-Rgt.39
    Kdr.:      Hstuf. Hozer (Kdr. I./39)
    Adj.:      Hstuf. Hofmann, Ustuf. Jansen
    Kp.Fhr.:  Ostuf. Liebenau, Ustuf. Radke (Rgt.39), Ustuf. Gammer (Rgt.40)        
    Zmiešaná rota- Kp.Fhr.: Ustuf. Wischmeyer
      1 čata motoriek SS-Rgt.40 Oscha. Merkel,  Hscha. M
üller
      1 protitanková čata , 7,5cm, Rgt.40 Oscha. Klee
      1 protilietadlová čata, 2cm, 14./Rgt.40 Oscha. Alreip, Oscha. Kremp
         (bude neskôr pridelená k 14./39), Rottf. Lunkenheimer
      1 zosilená čata 2./SS-AA 18  Oscha. Dollnig

13.(IG)/SS-Rgt.39  Kp.Fhr.: Ostuf. König 
      2 čaty ľah. pešieho delostrelectva
      1 čata ťažkého poľného delostrelectva
      1 čata ruských  “Ratsch-Bumm”

14.(2cm Flak)/SS-Rgt.39   Kp.Fhr.: Ostuf. Reutzel,  Ustuf. Malkemus

Obrnená rota (I./39)  Kp.Fhr.: Ostuf. Bachler

Ťažká guľometná čata / Zug.Führ.: Ustuf. Radke 

Od 3.Septembra 1944:
    
(od 30.8 do 03.9 bola táto jednotka pri Sturm-Rgt.Pz.AOK 1)

I./SS-AR 18 (3 Batérie ľahkých poľných húfnic) Kdr.: Stubaf. Hoffman
    1.Bttr.: Bttr.Fhr. Ostuf. Glöckle
    2.Bttr.: Bttr.Fhr. Ostuf Fiedler
    3.Bttr.: Bttr.Fhr. Ostuf Hahnel

Okrem toho: 1 zdravotná, zásobovacia a spravodajská jednotka

Autor: Gebirgsjager, Panzer Marder

Použitá literatúra:
Im Letzten Aufgebot (Die 18.SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division HORST WESSEL )
Wilhem Tieke, Friedrich Rebstock
Internet

 

spať na WW2 - fakty