BITKA V STREČNIANSKOM PRIESMYKU
31.8. - 4.9.1944

Prvé boje začali už 29. augusta 1944 v prístupoch k Žiline. Tunajší veliteľ mjr. Jozef Dobrovodský zmobilizoval jednotku do dvoch bojových (veliteľmi boli kpt. Repašský a kpt. Šlajchart) a jedného záložného práporu. Viac ako tisíc mužov bolo vyzbrojených pechotnými zbraňami, malou delostreleckou jednotkou, podporovaný čatou tankov s tromi tankmi LT-38 a jedným stíhačom tankov Marder III. Tieto sa ako prvé postavili Nemcom na odpor v priestoroch Horného Hričova a Brodna. Osamotené povstalecké prápory v údoliach Váhu a Kysúc nemali dostatočnú silu, aby dokázali obstáť dlhší čas v obranných bojoch proti nemeckej presile.

30.
augusta uskutočnili presun na východný okraj Žiliny s cieľom zaujať a vybudovať obranné postavenie pri Strečne.

30.
augusta popoludní nemecké jednotky obsadili Žilinu. Sústredenie obrany do úzkej doliny medzi Strečnom a Dubnou Skalou poskytovalo pre povstalcov viacero výhod ako malý obranný priestor v úžine a takmer neschodné strminy Malej Fatry ...

V úžine sa spojili s partizánskymi jednotkami I. partizánskej brigády Gen.M.R.Štefánika a Francúzskymi partizánmi kpt. Georgesa de Lanurienna. Prápory zo Žiliny zaujali obranné postavenie na ľavom brehu Váhu s vysunutou strážou po Strečniansky hrad. Francúzi obsadili priestor medzi železničným mostom a zákrutou cesty oproti Starému hradu. Pravý breh Váhu západne od Starého hradu mali brániť vojaci I. partizánskej brigády Gen.M.R.Štefánika, ktorý sa však 31. augusta do tohto úseku obrany nedostavili. Ešte 23. augusta sa mínerská skupina I. partizánskej brigády Gen.M.R.Štefánika pokúsila uvoľniť skalný masív pod Strečnianskym hradom a zatarasiť tak cestu Žilina-Vrútky. Nálože však zlyhali. Podobne pre nedostatok munície sa ďalšej mínerskej skupine npor. Peškeho nepodarilo vyhodiť do vzduchu železničný most pri Strečianskom tunely.


Pechota povstalcov nastupuje do boja pri Strečne.

Útočiace jednotky Wehrmachtu mali jednoznačnú prevahu v ťažkých zbraniach, obrnenej technike a letectve. Hlavnú údernú silu tvorili stredné tanky Panzer IV Ausf.H, samohybné útočné delá StuG III Ausf.G a obrnené polopásové transportéry SdKfz.251.

Za takejto situácie začala bojová skupina “von Ohlen” dňa 31.
augusta 1944 ráno prvý sústredený útok na Strečniansky priesmyk. Na ľavom brehu Váhu nemecký pluk za podpory delostrelectva a letectva napadol prápor kpt. Šlajcharta v priestore Strečnianskeho hradu. Útok bol odrazený, ale do úžiny začali po ceste prenikať nemecké tanky. Francúzski partizáni, ktorí bránili tento úsek s dvomi 37 mm protitankovými delami a s podporou ľahkých tankov LT-38 poškodili paľbou pásy prvých dvoch nemeckých tankov. Keď sa Nemcom ani po troch opakovaných útokov nepodarilo preraziť na ľavom brehu, sústredili sa na postup po protiľahlom brehu Váhu. Kompou a gumenými člnmi presunuli cez Váh čerstvé sily zo zálohy na výšiny západne od Starého hradu. Na ľavom brehu Váhu sa im zatiaľ podarilo dostať do tyla povstaleckých jednotiek. Francúzi museli so značnými stratami z tohto obranného úseku ustúpiť.

Podobne aj jednotky práporu kpt. Šlajcharta, ktoré sa stali terčom nemeckých lietadiel Ju-87 Stuka (tie vzlietli z letiska Malacky-Nový Dvor), ustúpili na čiaru Rakytie-Domašín a tanky sa stiahli za zákrutu cesty oproti Starému hradu. Nemci následne obsadili obec Strečno. Povstalecký stíhač tankov Marder III pri obranných bojoch zničil dva tanky Panzer IV paľbou z vchodu do železničného tunela. Ďalší nemecký tank zapadol do jamy, vzniknutej pri zničení nájazdu do tunela.

 
Nemecké tanky Panzer IV pri Strečne (povojnová rekonštrukcia)

1. septembra 1944 zaútočili Nemci v priestore Rakytie-Domašín. V členitom teréne sa nemecké jednotky premiešali s povstalcami. Nemci obsadili Rakytie, ihneď začali z týchto pozícií riadiť delostreleckú paľbu a zaútočili na prápor kpt. Repašského v smere na Grúň. Útok bol odrazený, kpt. Repašský smrteľne zranený v boji neďaleko ústia tunela. Tlak Nemcov v Strečnianskom priesmyku vzrastal.

Počas bojov v Strečnianskom priesmyku sa podarilo pešej rote npor. Krištofoviča rozmiestniť v priestore Vrútockých kasární a kameňolomu na Dubnej Skale.
Taktiež I. partizánska brigáda Gen.M.R.Štefánika sústredila svoje skupiny v priestore Vrútok po oboch brehoch Váhu.
Bojov nad tunelom pri Strečne sa ešte zúčastnili príslušníci Sučianskeho partizánskeho oddielu v počte asi 70-80 mužov. Spojenie medzi jednotkami povstalcov v dôsledku premiešania vojsk bolo takmer úplne prerušené.


Veliteľ úseku mjr. Dobrovodský nakoniec zavelil, aby v noci z 1. na 2. septembra zostávajúce skupiny spolu s posilou z Martina obsadili čiaru Grúň-Košariská. Povstalci zaujali obranné postavenie Grúň-Košariská-Jánošíkovo-Panošina. V tomto novom postavení ich podporovali batérie 105 mm húfnic vz.35 a batérie 80 mm kanónov vz.30. Okrem toho tu mali dve roty 37 mm diel a jednu rotu 75 mm protitankových kanónov.

2.septembra Nemci po celý deň pokračovali v útokoch na obranné postavenie. Obrancom sa zatiaľ darilo odrážať všetky útoky. No keď do bojov okolo 17.00 hod zasiahli nemecké Stuky a Nemci spustili koncentrovanú delostreleckú a mínometnú paľbu, museli povstalci opäť ustúpiť. Prápor kpt. Šlajcherta sa premiestnil do nového obranného postavenia k Dubnej skale. Oddiel francúzskych partizánov zaútočil na kótu 451 a po krvavom boji ju dobili, no vzhľadom na situáciu obdržali rozkaz stiahnuť sa späť. V týchto bojoch Francúzi utŕžili značné straty, boli vystriedaní a poslaní do Dolného Kalníka na odpočinok. V bojoch pri Dubnej Skale nemecké protitankové delá zničili tri tanky LT-38 a jeden stíhač tankov Marder III z pluku útočnej vozby v Martine. Tri lietadlá Letov Š-328 a dva stíhacie dvojplošníky Avia B–534 vzlietli z letiska v Dražkovciach, bombardovali a ostreľovali nemecké jednotky a delostrelecké pozície, ale bez žiadneho výsledku.

Prápor kpt. Oškvarka sa presunul do priestoru Vrútok a zaujal obranné postavenie po oboch stranách cesty Žilina-Vrútky pri Dubnej Skale: 2 pešie roty a 2 čaty ťažkých guľometov na ľavom brehu Váhu a ďalšia pešia rota s čatou ťažkých guľometov posilnili obranu na pravom brehu Váhu. Ako posilu práporu pridelili tri ľahké tanky LT-35, ktoré boli zničené nemeckými protitankovými kanónmi, a delostreleckú batériu.

3. septembra sa povstalci pokúsili protiútokom znovu získať Strečniansky priesmyk, ale neuspeli. Do bojov v priestore Vrútok zasiahol aj prápor kpt. Vitalaja. Desiata rota bola vyslaná zničiť Nemcov na Panošinej, ale tiež zlyhali. Ostatok práporu útočil v priestore kameňolomu, kde získal výhodné bojové postavenie. Okolo 16.00 hod prileteli nemecké Stuky, ktoré bombardovali a ostreľovali pozície práporu. Keďže povstalci nemali žiadne protilietadlové zbrane, nemohli sa účinne brániť proti Stukám.

Koordinovaný nemecký útok pechoty a tankov obsadil Dubnú Skalu. Prápor kpt. Vitalaja po značných stratách, 30 mŕtvych a 20 zranených, ustúpil smerom k Vrútkam a opäť sa sformoval pri železničnej stanici Vrútky a ďalších oporných bodov. Prápor kpt. Oškvarka stiahol svoje jednotky z oboch brehov Váhu a 4. septembra zaujal obranné postavenie na čiare Vrútky-výbežok severozápadne od Priekopy-výšina Hrádok severne od Košút. Delostrelecké batérie npor. Štefunku a npor. Kajúcha posilnili obranu a vybudovali si silné palebné postavenie na juhovýchodnom okraji Vrútok. Západne od Vrútok bola umiestnená ďalšia delostrelecká batéria por. Rúžičku.


Povstalci pri ústupe do Vrútok (povojnová rekonštrukcia -  leto 1945)

4. septembra sa bojovalo o Vrútky. Doobeda boli len menšie prestrelky. Peší prápor kpt. Jobáka bol premiestnený do Kraľovian. Pri Šútove mal prehradiť smer Vrútky-Kraľovany, proti prípadnému útoku nemeckých jednotiek, obišlo sa to bez bojov.

Okolo 16.00 hod začali nemecké lietadlá bombardovať a ostreľovať obranné postavenia na okraji Vrútok. Súčasne s lietadlami Nemci spustili delostreleckú a mínometnú paľbu, bola to predzvesť veľkého útoku na Vrútky. Paľba umlčala väčšinu guľometných hniezd. Od Dubnej Skaly zaútočili nemecké tanky spolu s pechotou. Veliteľ obranného úseku bol nútený vydať rozkaz k všeobecnému ústupu. O 22.00 hod. Nemci obsadili Vrútky.

Tým sa bitka v Strečnianskom priesmyku skončila, ale boje v Turci pokračovali ďalej.


Zdroj:
www.vojna.net

 

spať na WW2 - fakty