Bojové nasadenie sPzAbt 503 / FHH
na území ČeskoslovenskaŤažký tankový oddiel 503 (Schwere Panzer Abteilung 503) vznikol 14.apríla 1942 ako vôbec prví z ťažkých tankových oddielov nemeckej armády. Prvýkrát bol nasadený v januáry 1943 ako zadný voj pri ústupe vojsk Osy z Kaukazu. Na východnej fronte bol nasadený do apríla 1944. V máji 1944 bol stiahnutý do Ohrdrufu a obdržal nové tanky. Jeho 1.rota ako jedna z prvých nemeckých jednotiek dostala 12 Tigrov II s vežou typu Porsche. Veliteľstvo oddielu a 2. a 3.roty mali ešte Tigre I ako doposiaľ. Ďaľších 14 Tigrov II, z toho 12 s vežou typu Porsche, dostala 3.rota oddielu 31.júla 1944 na doplnenie strát.
Od 7.júla 1944 bol oddiel nasadený v Normandii a severnom Francúzsku, kde do septembra 1944 stratil všetky svoje tanky až na dva Tigre II s vežou typu Porsche, ktoré v priebehu bojov odoslal do týlu k dlhodobým opravám. Personál oddielu bol 6.septembra 1944 stiahnutý do Padebornu. Tu bol oddiel vyzbrojený 45 novými Tigrami II s vežou typu Henschel. Železničným transportom cez Cheb, Plzeň, Prahu, Brno a Bratislavu sa oddiel 12.októbra 1944 presunul do Budapešti. Tu bol okamžite nasadený pri likvidácii pokusu vlády regenta Hortyho o separátny mier voči spojencom. Od 18.októbra 1944 bol nasadený v Maďarsku, nejprv z predmostia na Tise u Szolnoku a potom v priestore Szekeszféherváru.
17.decembra 1944 sa veliteľom oddielu stal Hauptmann Dr. Nordewin von Diest-Körber.
K 4.januáru 1945 bol Schwere Panzer Abteilung 503 premenovaný na Schwere Panzer Abteilung Feldherrnhalle (skratka sPzAbt FHH) a stal sa súčasťou tankového zboru s tým istým názvom.


Na územie ČSR v predmnichovských hraniciach sa oddiel dostal 13.februára 1945, kde bol po železnici dopravený do Príbety (dnes okr.Nové Zámky), odkiaľ sa presunul do priestoru Dubník. Tu sa spolu s 44.divíziou ríšských granátníkov pripravoval na útok proti sovietskému predmostiu na Hrone v rámci pripravovanej nemeckej ofenzívy (operácia Südwind - 17.februára 1945).
K sústredeniu pred útokom došlo 16.februára 1945 v Strekove, odkiaľ 22 bojeschopných Tigrov II oddielu zaútočilo 17.februára 1945 na sovietske pozície. O deň neskôr oddiel postupoval pozdĺž železnice smerom na Novú Viesku a v priestore Mužla nadviazal kontakt s 1. SS tankovou divíziou Leibstandarte Adolf Hitler. Dňa 19.februára 1945 oddiel dobyl Kbelce a zaútočil na Bátorové Kosihy. Nočný útok na Kamenín zastavilo mínové pole. Spolu s 44.divízou oddiel do 25.februára 1945 sovietské predmostie na Hrone zlikvidoval. Po tejto akcii zostávalo oddielu celkom 21 Tigrov II, z toho 11 bojaschopných. Tankový zbor FHH bol v predchádzajúcich bojoch prakticky zničený a jeho pozostatky sa na konci februára presunuli do priestoru Nové Zámky - Nitra ku znovusformovaniu a doplneniu. Ťažký tankový oddiel FHH bol 7.marca 1945 rozmiestnený v priestore Vráble, kde tiež  obdržal 5 nových Tigrov II. V novej organizácii zboru bol oddiel podriadený tankovej divíziii FHH-2. Celkom mal k 15.marcu 1945 26 strojov, z toho 19 bojaschopných. Ten istý deň tiež začala sovietská ofenzíva cez Hron. Oddiel zvádzal obranné boje v priestore Tehla a neúspěšne sa pokúsil o protiútok ku Kalnej nad Hronom. Od Tehly bol oddiel 27.marca 1945 stiahnutý do Vrábel a potom začal ustupovať ako zadný voj tankového zboru FHH. Bojoval 27. a 28.marca pri Klasove a pri Nitre, 31.marca pri Bábe, o deň neskôr južne od Trnavy a v Trnave a ďalej ustupoval k Malým Karpatom. Od 2. do 4.apríla 1945 spolu s rotou pechoty bránil nejprv Boleráz a potom Trstín. 4.apríla 1945 sa stiahol do Jablonice, kde musel zanechať jeden Tiger II, ktorý zapadol do blata. Na obed nasledujíceho dňa sa oddiel presunul cez Senicu do Šaštína, kde odrazil sovietský útok. V noci na 6.apríla 1945 sa oddiel znovu  stiahol do Nového Dvora u Jablonice a o den neskôr do Holíča. Jeho zadné voje tvorili 2 Tigre II, 2 Flakpanzer IV a niekoľko obrnených transportérov. U Holíča oddiel do 9.apríla bránil malé predmostie na rieke Morave a potom sa cez Břeclav presunul do Ladné. 13 jeho bojaschopných Tigrov II zaútočilo 11.apríla na Lanžhot, kde zničili 20 sovietských tankov a samohybných diel, za cenu jedného zničeného Tigra II. O den neskôr sa oddiel presunul k ropným poliam pri Zisterdorfe v Rakúsku. V postaveniach v Břeclavi zanechal 2 Tigre II, ktoré tu 13.apríla  zničili 16 sovietských tankov. Oddiel medzi tým bojoval v Rakúsku na Moravskom poli a 21.apríla sa presunul do Laa an der Thaya. O deň neskôr 22.apríla  sa opäť vrátil na československé územie. 2 Tigre II zaujali postavenie u Drnholca a u Nového Přerova, 2 ďaľšie v Rakúsku u Stronsdorfu. V ďaľších dňoch jednotlivé tanky oddielu kryli obranné pozície na komunikáciach po oboch stranách hranice. Oddiel stratil 26.apríla 1945 1 Tiger II pri Vlasaticiach, ale v ďaľších dňoch tu zničil niekoľko sovietských a rumunských tankov. Dňa 7.mája 1945 oddiel obdržal rozkaz k ústupu na Třeboň. Fronta sa 8.mája 1945 zrúila. Toho istého dňa oddiel dosiahol Ctidružíc a pravdepodobne tiež v ten istý deň boli jeho Tigre II vyfotografované v Jindřichovom Hradci. V noci z 9. na 10.mája 1945 zviedol oddiel svoje posledné bojové stretnutie.

K tomuto boji sa dochovala spomienka veliteľa oddielu, Hauptmanna von Diest-Körbera. Vyplýva z nej predovšetkým to, že si v chaose ústupu splietol Třeboň s Českými Budějovicami a tiež, že netušil o prítomnosti sovietskej armády v Třeboni.
Ustupovali sme bez odporu v smere na České Budějovice. Naše vozidlá sa pohybovali v dlhej kolóne na západ. Jeden Tiger musel byť pre vážnu poruchu odtiahnutý do priekopy a tu bol zničený trhavinou. Vozidlá oddielu boli preťažené našimi nešťastnými pešiakmi, a tiež ženami a deťmi, ktorí utekali do Nemecka. Poobede sme dosiahli predmestia Českých Budějovíc. Zastavili sme niekoľko kilometrov od mesta. Od styčného dôstojníka, ktorý ma sprevádzal, som sa dozvedel, že Češi z Českých Budějovíc dokázali získať niekoľko diel od ustupujúcich nemeckých jednotiek, ktorými sa pokúsili zatarasiť našu únikovú cestu. Okamžite som nariadil dvoma z našich Tigrov vyjsť proti mestu a obsadiť jeho okrajové časti. Tanky vystrelili niekoľko rán na pozície obsadené Čechmi, ktorí rýchle utiekli a opustili svoje delá. Táto akcia otvorila tankovému zboru FHH cestu ďalej. Ráno 10.mája sme prešli mestom na západ. Naše posledné Tigre II slúžili ako zadný voj.

Hauptmannovi von Diest-Körberovi ako veliteľovi Schwere Panzer Abteilung Feldherrnhalle bol 1.mája 1945 udelený Ritterkreuz. Jeho tank (červené I) zostal po prestrelke s ruskými vojskami 10.mája 1945 u Třeboně odstavený pri manévrovaní v teréne. Stroj zapadol v rašelinisku. Dochované fotografie dokumentujú toto vozidlo na mieste zapadnutia. Ďalšie forografie (viz nižšie) zobrazujú už vytiahnutý tank vo Veselí nad Lužnicí.

Schwere Panzer Abteilung Feldherrnhalle dosiahol 10.mája 1945 americkú demarkačnú čiaru, ale po zistení, že už nebude Američanmi zobratý do zajatia ho veliteľ rozpustil s tým, že jeho príslušníci sa majú jednotlivo alebo v malých skupinkách pokúiť preniknúť do Bavorska. Ten istý deň príslušníci oddielu zničili svoje vozidlá, medzi nimi aj 2 posledné Tigre II. Stalo sa tak pravdepodobne v obci Brloh v Blanskom lese.

 
Feldwebel Kurt Knispel, najväčšie nemecké tankové eso
so 168 zničenými tankami
 


Hauptmann Dr.Nordewin von Diest-Körber
veliteľ sPzAbt 503/FHH


Jeden z piatich strojov Tiger II z sPzAbt.503/FHH vo
Vrábloch, ktoré boli dodané jednotke
začiatkom marca 1945
 


Zničený Tiger II z sPzAbt.503/FHH
neďaleko obce Trstín pri Trnave
 


Veliteľský Tiger II Hauptmanna von Diest-Körbera,
zničený 9.5.1945 pri Třeboni v južných ČecháchIný pohľad na Tiger II Hauptmanna von Diest-Körbera,
zničený 9.5.1945 pri Třeboni v južných ČecháchUž vytiahnutý Tiger II Hauptmanna von Diest-Körbera
odťahovaný vo Veselí nad LužnicíUž vytiahnutý Tiger II Hauptmanna von Diest-Körbera
odťahovaný vo Veselí nad Lužnicí

 

 

 

Spracoval: Ing.Peter Panzer Velčický
Použitá literatúra a fotografie:

Tomáš Jakl HPM 4/2002
https://forum.valka.cz/topic/view/167017

 

spať na WW2 - fakty