JÁN TAKÁČ
SS-Rottenführer
10.SS-Panzer-Division Frundsberg

 

Ján Takáč sa narodil 17.septembra 1919. Po absolvovaní základnej vojenskej služby v slovenskej armáde, ktorá podľa jeho vlastných vyjadrení nespĺňala jeho predstavy, vstúpil začiatkom roka 1943 dobrovoľne do nemeckých formácií Waffen-SS. Po nastúpení služby bol presunutý do Viedne, kde bol zadelený k druhu zbrane - pancieroví granátnici. Išlo o mechanizovanú pechotu, používajúcu obrnené polopásové transportéry a motorizovanú pechotu na nákladných automobiloch, ktorej hlavným účelom bola podpora tankových divízií. Nasledoval niekoľkomesačný výcvik v doplňovacom a výcvikovom prápore pancierových granátnikov Waffen-SS (Panzergrenadier Ersatz und Ausbildung Battalion der Waffen-SS) a zadelenie k bojovej jednotke. Ku ktorej bojovej jednotke bol Ján Takáč v roku 1943 zaradený dnes môžeme iba odhadovať, no podľa nemeckých zdrojov však nastúpil službu k frontovému útvaru.
Podľa jeho vlastných spomienok publikovaných v časopise Náš boj, všetky indície smerujú k tomu, že na jeseň 1944 slúžil v 10.SS-Panzer Division Frundsberg, patriacej v tej dobe spolu s
9.SS-Panzer Division Hohenstaufen pod II.SS-Panzerkorps. V tejto divízii slúžil aj neskorší známy nemecký spisovateľ Günter Grass. V prípade, že by bol Takáč slúžil u tejto divízie už od začiatku svojho pôsobenia vo Waffen SS, teda od roku 1943, musel sa zúčastniť ťažkých bojov divízie v Rusku a na Ukrajine.

6.septembra 1944 začali spojenecké vojská dovtedy najväčšiu výsadkovú operáciu v druhej svetovej vojne pod názvom operácia Market Garden. Cieľom tejto operácie, na ktorej sa zúčastnilo asi 20 tisíc amerických, britských a poľských výsadkárov, bolo obsadiť mosty cez rieku Rýn, čo by umožnilo spojencom ďalší útok na Nemecko. Vysadenie takého množstva výsadkárov nenechalo samozrejme chladným ani nemecké velenie, a tak dostáva II. SS-Panzerkorps rozkaz zasiahnuť proti inváznym vojskám. Je nutné podotknúť, že ako 10.SS-Panzer-Division Frundsberg, tak i jej sesterská divízia 9.SS-Panzer-Division Hohenstaufen ani zďaleka nedosahovali tabuľkové divízne počty, a tak z nich boli vytvorené len bojové skupiny Kampfgruppe Frundsberg a Kampfgruppe Hohenstaufen. Prvá z nich, v ktorej slúžil aj Ján Takáč aktívne bojovala pri meste Nimwegen proti americkej 82nd Airborne Division. Po ukončení operácie Market Garden bránila svoje pozície proti britskému XXX.Zboru a zbytkom First Allied Airborne Army. Ján Takáč mal v tomto čase hodnosť SS-Rottenführer a funkciu veliteľa družstva pancierových granátnikov. Z tohto obdobia pochádzajú aj jeho spomienky, ktoré líči v článku "V obrannom postavení na Rýne". Kampfgruppe Frunsberg bola následne 27.októbra 1944 stiahnutá z bojových operácií a presunutá k odpočinku a doplneniu stavu do nemeckého Geilenkirchenu.

V tomto období sa začína pre 25-ročného Jána Takáča nová kapitola vojenskej služby. Nie je presne jasné, či na seba upozornil svojim listom ministrovi národnej obrany gen.Čatlošovi, alebo možnými opletačkami so slovenskými orgánmi, no faktom ostáva že SS-Rottenführer Ján Takáč nastupuje koncom roka 1944 službu v kancelárii poradcu (Beratera) pre Hlinkovu gardu SS-Obersturmbannführera Viktora Nagela v Bratislave. Nageler chápajúc situáciu, ktorá vznikla po SNP pre namecké zložky na Slovensku, stal sa jedným z hlavných podporovateľov transformujúcej sa Hlinkovej gardy. Tá reagujúc na vzniknutú situáciu začala formovať vojenské jednotky - Pohotovostné oddiely HG a Poľné roty HG na boj proti partizánom. Ján Takáč, človek s bohatými frontovými skúsenosťami, ovládajúci slovenský jazyk, poznajúci politickú situáciu na Slovensku a v neposlednom rade pre Nagelera aj človek spoľahlivý, dostáva v kancelárii poradcu pre HG úlohu pomôcť pri výstavbe poľných jednotiek HG. 
V Bratislave vzniká poddôstojnícka škola HG a Heimatschutzu, v Holíči zase výcvikový oddiel, kde gardisti cvičia svojich mužov podľa nemeckého vzoru. Takáč vo svojej funkcii komunikuje s gardistickými veliteľmi, predáva im skúsenosti zo svojej frontovej služby a pomáha pri organizácii jednotiek. V tomto období pravdepodobne vzniká (pod dohľadom kancelárie Beratera) aj séria článkov pre gardistický časopis Náš boj.
Ani toto zaradenie však pre Takáča nemalo byť posledným. Už 15.februára 1945 povoláva Personalstelle des SS-Hauptamtes (Personálna správa Hlavného úradu SS) diaľkopisom číslo 1424 SS-Rottenführera Jána Takáča a jeho kolegu SS-Unterscharführera Huga Jurinu (ten zodpovedal za pomoc HG pri automobilovej technike) do Berlína, kde ich mal očakávať ďalší rozkaz k zadeleniu do frontovej jednotky. Hneď na druhý deň, uvedomujúc si Takáčovu dôležitosť, reagoval Nagelerov nástupca SS-Obersturmführer Klatz žiadosťou na generála Waffen SS Bergera a SS-Standartenführera Witisku o zrušenie prevelenia. O Takáčovi píše: "Takáč je ako slovenský dobrovoľník v SS s takmer dvojročnými frontovými skúsenosťami veľmi cenná a spoľahlivá sila pre budovanie gardistických poľných jednotiek".
Klatzova žiadosť však v posledných mesiacoch vojny, kedy Nemecko povolávalo do zbrane už aj 16 ročné deti nebola vypočutá a Takáča s Jurinom nahradili príslušníci nemeckého SS-Heimatschutzu. Môžeme už len hádať kam smerovala Takáčová cesta z Berlína. A tak sa stopa po vtedy mediálne najznámejšom slovenskom dobrovoľníkovi vo Waffen-SS končí. Viac informácií o ňom by nám hádam poskytol podrobnejší výskum nemeckých archívov.
 

 


SS-Rottenführer Ján Takáč - druhý zľava
spolu s pancierovými granátnikmi z divízie
Frundsberg

 

 
zdroj:
RNDr.P.Potocký

Naš boj 5/1944
Náš boj 12/1945
Náš boj 13/1945
Bundesarchiv Berlin
http://www.frundsberg.org/
http://www.sweb.cz/freiwilligen/DOBROVOLNICI/hlavni.htm
http://www.szpb.sk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Market_Garden
http://www.ssocr.com/webtv_index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/James_M._Gavin
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Feldt
http://www.6juin1944.com/album/airborne/index.php