GUSTAV WENDRINSKÝ
SS-Hauptscharführer
8.SS-Kavallerie-Division Florian Geyer

 

Gustav Wendrinský sa narodil v Bratislave 24.januára 1923. Prevažnú časť detstva, od r. 1929 do r. 1938 prežil v Semtíne pri Pardubiciach. Jeho otec, zamestnanec bratislavskej firmy "Dynamit -Nobel" tu pracoval vo firme "Explosia Semtín" a ako odborník na výrobu výbušnín sa podieľal na vývoji presláveného Semtexu. Mladý Gustav sa od chyžnej, pochádzajúcej z Petrohradu, ktorá utiekla po bolševickej revolúcii do ČSR, naučil perfektne rozprávať po rusky, čo bolo pre jeho budúcu vojenskú kariéru veľmi dôležité. Od nej sa z prvej ruky dopočul o pravej tvári bolševického režimu v Rusku.

V roku 1938 sa rodina vrátila do Bratislavy, mladý Gustav mal 15 rokov. V dobre situovanej meštiackej rodine Wendrinských sa rozprávalo tak, ako to bolo v tomto meste zvykom - nemecky a slovensky. O rok neskoršie začala 2.svetová vojna a novovzniknutý Slovenský štát sa jej ako spojenec Nemecka aktívně zúčastnil.


Začiatkom r. 1940 Gustav Wendrinský, ktorý bol jedináčik, dosiahol vekovú hranicu 17 rokov potrebnú na prijatie do elitnej zložky nemeckej armády - Waffen SS. Požiadal o vstup a pretože spĺňal všetky prísne kritériá, bol prijatý.
Tento akt sa odohral viacmenej ilegálne, pretože oficiálna medzištátna zmluva, ktorá legalizovala podobné konanie, bola podpísána až 7.júna 1944. Následne bol odvelený k 1.SS-Totenkopf-Reiterstandarte s posádkou v okolí Varšavy. Tam absolvoval výcvik protitankového strelca. Bolo mu pridelené registračné číslo 118615 a osobná známka -74-5.SS-Kav.Rgt.2.

Do dňa útoku na Sovietsky zväz 22.júna 1941, bola táto jazdecká jednotka rozšírená na silu dvoch plukov. Niesla nové označenie SS-Totenkopf-Reiterregimenter 1 a 2. Bez ťažkej bojovej techniky vo svojom vybavení bola ako druhosledová formácia používaná na výpomoc pri operáciách tankových divízií a väčších vojenských zväzkov v rámci armádnej skupiny Stred. Tisícky sovietských vojakov, ktorým sa v oblasti bojov tohoto armádneho zoskupenia podarilo uniknúť zajatiu sa rýchlo začalo stávať hrozbou v zázemí nemeckej armády.
Spoločne s ďalšími druhosledovými jednotkami sa Gustav Wendrinský dostal do bojov proti fenoménu, ktorý nečakane a výrazne zasiahol do priebehu vojny na východe - partizánom. V neschodných pralesoch, nekonečných a bezodných močiaroch Pripjaťskej oblasti, v lesoch pri mestách Velikie Luki, Toropez a Ržev.

V decembri r.1941, v kritických chvíľach, keď Sovieti zahájili mohutný protiútok, nachádzali sa SS-Totenkopf-Reiterregimenter 1a 2, v oblasti Valdajských výšin na brehoch Volgy, severozápadne od Moskvy. V tomto veľmi kritickom období boli oba regimenty nasadzované už aj do prvej línie a účastnili sa bojov pri Rževe, v ktorých veliaci generál 9. armády Model, zastavil postup sovietských jednotiek a zabránil zrúteniu sa armádnej skupiny Stred.
V apríli r. 1942 stiahlo vojenské velenie zdecimované zvyšky SS-Totenkopf-Reiterregimenter 1 a 2 z fronty. Boli odvelení do doplňovacieho a výcvikového tábora v Debica v Poľsku.

V septembri 1942, opäť v akci, rozšířená na divíziu a premenovaná na SS Kavallerie Division bojuje ako pomocná, druhosledová jednotka, proti partizánom v oblastiach Vitebsk, Vjazma a Demidov. Vzhľadom na vysoké straty prvosledových jednotiek na východnej fronte je stále častejšie nasadzovaná v prvej linii.
Naďalej v operačnej oblasti skupiny armád Stred, sa divízia zúčastnila v dňoch 25.novembra až 15.decembra 1942 tvrdých bojoch v oblasti Ržev, Syčevka, Belyj, v ktorých boli porazené a zničené dva zbory Sovietskej armády, ktoré mali za úlohu zlikvidovať výběžok fronty v oblasti Rževa, stále držaný 9. armádou generála Modela.

Vo februári 1943 bol protitankový oddiel ktorého bol Gustáv Wendrinský pevnou súčasťou, prevelený na výpomoc nemeckým jednotkám, odolávajúcím náporu sovietskych jednotek v tzv. "oblúku" pri meste Orel, kde zotrval v bojoch až do apríla 1943.

Rok 1943 bol pre jednotky 8.SS Kavallerie Division opäť rokom bojov proti partizánom. V marci tohoto roku v okolí Brjanska, v apríli opäť v oblasti Pripjaťských močiarov, kde sa akcie "Weichsel 1" zúčastnila aj slovenská 2.zaisťovacia divízia. Boje v tejto obrovskej oblasti s množstvom komárov a s rozlohou 200x120 km štvorcových trvali až do konca augusta 1943. Začiatkom septembra 1943 bola zaradená do armádnej skupiny Juh a natrvalo do prvej línie. Od 23.októbra 1942 bola divízia premneovaná na 8.SS Kavallerie Division. Divízia prechádza tuhými bojmi  v oblasti Charkova. Gustav Wendrinský bol príslušníkom
1.Kompanie SS-Panzerjägerabteilung 8, kde velil prvej čate. Pod náporom sovietskych vojsk prebiehajú ústupové boje cez Dneper až po Krivoj Rog, v ktorých je Gustav Wendrinský 1.októbra 1943 vyznamenaný Železným krížom 1.triedy.
21.decembra 1943 je zdecimovaná divízia stiahnutá z fronty a odoslaná na oddych a doplnenie stavov do Chorvátska.

12.marca 1944 je na návrh Adolfa Hitlera divízia premenovaná na
8. SS Kavallerie Division Florian Geyer. V marci r.1944 sa časť divízie zúčastnila bojov o Kovel. Doplnená o nových brancov po prvý krát na plný stav 12 895 mužov, je 8.SS-Kavallerie-Division "Florian Geyer" nachádzajúca sa už v Maďarsku dňa 5.septembra 1944 nasadená do bojov v Rumunskom Sedmohradsku. Tirgu Mures, Iclanzel, to sú miesta ťažkých bojov na línii fronty širokej 50 km, ktorú divizia udržala až do 9.októbra 1944 proti všetkým sovietským a teraz už aj rumunským útokom. Za tento úspech bola menována v dennom hlásení nemeckých branných síl.

Dňa 6.októbra 1944 začal mohutný úder sovietského 2 ukrajinského frontu, pod velením maršala Malinovského, ktorý nasadil do útoku 63 sovietských a rumunských divízií. Cieľom bolo dobyť za chodu hlavné mesto Maďarska Budapešť. K tomuto útoku sa o mesiac neskoršie pripojil aj 3.ukrajinský front pod velením maršála Tolbuchina. Druhým, väčším cieľom bolo, po tom čo Nemecko stratilo ropu z rumunského Ploesti, zablokovať posledný väčší zdroj ropy pre Nemeckú armádu v Maďarskom Nagykanizse. A za tretie, odrezať pri Viedni cestu do Nemecka armádným skupinám F a E ustupujícím z Grécka a Juhoslávie.
V ťažkých bojoch, trvajúcich od 18. do 28.októbra 1944 udržala divízia pozície v okolí Nyiregyhaza. Následne bola stiahnutá do bezprostrednej blízkosti Budapešti. Uzavrieť pevný kruh okolo hlavného mesta Maďarska a začať vôbec samotný boj o jeho ovládnutie, ktorý mal trvat eště ďalších 53 dní, dokázali sovietské a rumunské vojska až 24.decembra 1944. Na jednotlivca veľmi významný podiel na zmarení časového rozvrhu akcií sovietskeho velenia mal aj Gustav Wendrinský. V tomto období už v hodnosti SS- Oberscharführera (rotmajster) mal na svojom konte 41 zničených sovietských tankov, čo je najvyšší počet tankov zničených jedným protitankovým delom počas 2.svetovej vojny. Z tohoto počtu mal na svojom konte dva tanky zničené v tzv. boji z blízka - pancierovou päsťou. To všetko ešte pred začiatkom bojov v Budapešti. Toto boli úspechy, ktoré se už nedali prehliadnúť. Tam, kde stálo na pozícii delo "Krutého psa z Prešporku" (ako nazývali Gustáva Wendrinského jeho podriadení), bola cesta pre sovietske tanky zastavená. Odborník na ničenie nepiateľských tankov, preslávený po celej divízii svojími nevídanými husárskými kúskami, účasťou na všetkých "akciách samovrahov", ale predovšetkým neprekonaný v počte zničených tankov, stal sa SS-Oberscharführer Gustav Wendrinský u divízie legendou. Navzdory niekedy nepredpisovému chovaniu, i keď bol "ríšskými nemcami" z divízie občas braný ako "podradný cudzinec", jeho vojenské kvality boli neoddiskutovateľné. Keď počas jediného dňa bojov v obkľúčenej Budapešti zničil Gustav Wendrinský päť sovietských tankov T-34, z toho opäť dva pancierovou päsťou, bol okamžite navrhnutý na udelenie Rytierskeho kříža. Ešte v ten deň, bol návrh najvyšším veliteľom Nemeckej brannej moci Adolfom Hitlerom schválený.

A tak v bitke o Budapešť, ktorá trvala celkovo 108 dní a počas ktorej sa mesto zmenilo takmer na hromadu ruín, bol SS-Oberscharführer Gustav Wendrinský, štyri dni po svojich 22 narodeninách, ako najmladší člen divízie vôbec, dňa 27.januára 1945, vyznamenaný Rytierskym krížom Železného kríža a o jeden stupeň povýšený. (SS-Hauptscharführer-nadrotmajster).

Gustav Wendrinský padol, zasiahnutý strelou do hlavy o dva týždne neskoršie niekedy medzi 11. až 13.februárom 1945, 20 km od Budapešti v dedinke menom Csobánka, pri pokuse nemeckých a maďarských vojakov o únik z Budapešti. V týchto dňoch bola 8.SS-Kavallerie-Division Florian Geyer prakticky zlikvidovaná. Do vlastných línií sa prebojovalo približne 170 (slovom - sto sedemdesiat) zo 14 040 jej príslušníkov, čo bol početný stav z augusta 1944. V jej radoch od 22.júna 1941 do 13.februára 1945 padlo, bolo nezvestných a ranených 30 000 vojakov.

19.októbra 2002 na novom vojenskom cintoríne hrdinov, v Budaörs na predmestí Budapešti dunia delové salvy. Čestné jednotky Bundeswehru a Maďarskej armády dávajú k pocte zbraň. Zaznie maďarská a nemecká štátná hymna. Veľvyslanec SRN v Maďarsku, Wilfried Gruber prednesie svoju reč. Veteráni a členovia čestných jednotek, kladú vence. Vojenská hudba hrá smútočné pochody. Zaznie trúbka hrajúca nemeckú vojenskú pieseň: Mal som raz kamaráta...
Tu, 150 km vzdušnou čiarou od rodného mesta Bratislavy, po 4350 km dlhej ceste ruskou, rumunskou a maďarskou frontou, plnej bojov a utrpenia, boli uložené telesné pozostatky nositeľa najvyššieho vyznamenia Nemeckej brannej moci, Rytierskeho kříža Železného kríža, SS-Hauptscharführera Gustava Wendrinského. Boli sem premiestnené z cintorína v Csobánke. Budú na tomto mieste ležať, spolu s pozostatkami 13.200 nemeckých a 570 maďarských vojakov, ktorí tri mesiace pred skončením 2.svetovej vojny, padli pri obrane maďarského hlavného mesta Budapešť. Celkovo v oblasti Budapešti padlo 25.000 nemeckých vojakov.
Gustav Wendrinský nebol nikdy vážnejšie zranený a tak obstojí tvrdenie, že bol nejdlhšie bojujúcím slovákom, účastniacim sa 2.svetovej vojny, či už na nemeckej alebo sovietskej strane. V plnom bojovom nasadení strávil přibližně tri roky.


 

 
Gustav Wendrinský v uniforme
príslušníka Waffen SSústrižok z Ohlasovacieho lístka, ktorý vyplňoval
otec Gustava Wendrinského za účelom zmeny bydliska
na Policajnom riaditeľstve v Bratislave
 

oficiálny dokument z 27.1.1945 potvrdzujúci súhlas
H.Himmlera a A.Hitlera
s udelením Rytierskeho kríža G.Wendrinskému

 

 

zdroj:
Vojtech Volko
http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/gustav-wendrinsky.html

pozn.: Viac podrobností v pripravovanej knihe V. Volka "SS-Hauptscharführer Gustav Wendrinský, nositeľ Rytierskeho kríža z Bratislavy."
Kronika 8.SS-Kavallerie-Division "Florian Geyer" daná do knižnej podoby členom divízie p.Hanns Bayerom a osobný archív autora.